GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SİNYALLER VE SİSTEMLER/EE 210
Dersin Adı: SİNYALLER VE SİSTEMLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Orhan KAPLAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/okaplan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  okaplan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ayrık ve sürekli zamanlı sinyallerin analizini yapabilir.
Ayrık ve sürekli zamanlı sinyallerin zaman bölgesinde sinyal işleme işlemlerini yapabilir.
Ayrık ve sürekli zamanlı sinyalleri frekans bölgesinde inceleyebilir
Standart sinyallere karşı (birim dürtü yanıtı, adım yanıtı) sistem yanıtlarının nasıl elde edileceğini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sinyal ve sistemlerin sınıflandırılması: analog, sayısal, tek, çift, ayrık, sürekli, periyodik, enerji ve güç sinyalleri
2. Hafta  Birim basamak, birim dürtü, karmaşık üstel, bellekli ve belleksiz sistemler, nedensellik, doğrusallık
3. Hafta  Sistem özellikleri; kararlılık, zamanla değişmezlik, geri beslemeli sistemler, örnek problemler
4. Hafta  Sürekli zamanda konvolüsyon integrali ve özellikleri, basamak cevabı, dürtü cevabı
5. Hafta  Ayrık zamanda konvolüsyon toplamı, örnekler.
6. Hafta  Fark denklemleriyle tanımlanan sistemler, denklem çözümleri.
7. Hafta  Fourier serisi gösterimi,
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Laplace dönüşümü ve özellikleri, yakınsama bölgesi ve özellikleri, ters Laplace dönüşümü
10. Hafta  Fourier dönüşümü, Fourier dönüşümü ile Laplace dönüşümü ilişkisi
11. Hafta  Fourier dönüşümü özellikleri, frekans tepkisi, Parseval teoremi, bozulmasız iletim, süzme, filtre tipleri, bant genişliği
12. Hafta  Ayrık Fourier serisi, Fourier dönüşümü ve özellikleri.
13. Hafta  z-dönüşümü ve ayrık zamanlı sistemler, yakınsama bölgesi ve özellikleri, bazı işaretlerin z-dönüşümleri
14. Hafta  Ters z-dönüşümü, örnekler
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, S.H. Nawab, "Signals and Systems", M.J. Roberts “Signals and Systems: Analysis Using Transform Methods & MATLAB”. S. Haykin and B. Van Veen, “Signals and Systems” Orhan Gazi, “Sinyaller ve sistemler”.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
2
10
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
5
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
107
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X