GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ/GPY-451
Dersin Adı: GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Çetin Elmas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~celmas/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  celmas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dersin sonunda, Proje kavramı, Türleri, Sorunları, Program ve Portföy kavramı öğrenilmiş olacaktır.
Dersin sonunda, Proje Çerçevesi, Proje Çevresi, Proje Yönetim Süreçleri, Proje Yönetim Konu Grupları, Proje Personeli Yeterlilikleri öğrenilmiş olacak
Dersin sonunda, Proje Çerçeve Yeterliliklerinden; Proje, Program, Portföy Yönetimi, Proje, Program ve Portföy Uygulaması, İnsan Kaynakları Yönetimi, y
Dersin sonunda, Proje Konu Yeterliliklerinden, bütünleştirme, paydaşlar, kapsam, kaynak yeterlilikleri öğrenilmiş olacaktır.
Dersin sonunda, Proje Konu Yeterliliklerinden, zaman, maliyet, risk, kalite, tedarik ve iletişim yeterlilikleri öğrenilmiş olacaktır.
Dersin sonunda, Kişisel yeterliliklerden, Liderlik, Bağlılık ve Motivasyon, Özdenetim, Kararlılık, Olgunluk, Açıklık, Yaratıcılık, Verimlilik, Danışma
Dersin sonunda öğrenci iyi bir girişimcinin nasıl olması gerektiğini, girişimcinin belli başlı kişilik özelliklerini tanımlayabilecektir.
Dersin sonunda öğrenci yeni bir işletme kararını verirken bir girişimcinin nasıl hareket ettiğini değerlendirebilecektir.
Dersin sonunda öğrenci girişimciliği destekleyen ve zorlayan çevresel, sektörel, ekonomik ve politik dengeleri açıklayabilecektir.
Dersin sonunda öğrenci global ekonomide girişimciliğin önemini değerlendirebilecektir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Proje kavramı, Projenin Tarihçesi, Proje Türleri, Proje Seçimi, Proje Maliyet Aşımı, Projelerde Karşılaşılan Sorunlar, Proje Başarısı, Program ve Port
2. Hafta  Proje Çerçevesi, Kalıcı Kuruluş, Proje Çevresi, Proje Yönetim Süreçleri, Proje Yönetim Konu Grupları, Proje Personelinin Yeterlilikleri
3. Hafta  PPP Yönetimi ve Uygulaması, Sistem, Ürün ve Teknoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finans, Hukuk, Sağlık, Güvenlik, Emniyet ve Çevre Yönetimi, Etik, De
4. Hafta  Proje Planı, Proje Denetimi, Değişiklik Denetimi, Proje/Aşama Kapanışı, Alınan Dersler, Paydaşları Belirleme ve Yönetimi, Kapsam, İDA, Etkinlik, Kapsa
5. Hafta  Proje Takımı Kurma, Kaynak Tahmini, Proje Organizasyonu Tanımlama ,Proje Takımı Geliştirme, Kaynak Denetimi, Proje Takım Yönetimi
6. Hafta  Etkinlik Sıralama ,Etkinlik Süreleri Tahmini, Çizelge Oluşturma, Çizelge Denetimi, Maliyet Tahmini, Bütçe Yapma, Maliyet Denetimi
7. Hafta  Riskleri Belirleme, Riskleri Değerlendirme, Riskleri Önlenme, Risk Denetimi, Kalite Planlama, Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Tedarik Planlama, Teda
8. Hafta  I. ARA SINAV
9. Hafta  İletişim Planlama, Bilgiyi Yayma, İletişim Yönetimi
10. Hafta  Liderlik, Bağlılık ve Motivasyon, Özdenetim, Kararlılık, Olgunluk, Açıklık, Yaratıcılık, Verimlilik, Danışma, Müzakere
11. Hafta  Girişimcilik Kavramı, Özellikleri, Önemi ve, Sınıflandırılması, Girişimcilik Süreci ve Çevre ile Etkileşim, Birey Olarak Girişimci ve Özellikleri
12. Hafta  İşe Başlama/ İşletme Kurma Süreci, Yeni İşletme Kurma, Mevcut Bir İşletmeyi Satın Alma, Franchising, İş Hukuku, İşçi–İşveren Hakları, Hizmet Söz
13. Hafta  Girişimci Yatırım Modeli, Girişimcilikte Yenilik, Teknoloji ve Girişimcilik, İşletme Modeli, İş Planı
14. Hafta  Girişimcilik Destekleri, Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik
15. Hafta  Proje Sunumları
16. Hafta  Proje Sunumları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Uluslararası Standartlara Göre Proje Yönetimi, Çetin Elmas, Ayşegül Elmas, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2016. Girişimcilik, Kobi'ler ve Strateji, Editör İsmail Bakan, Gazi Kitabevi, 2015
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
2
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
82
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X