GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÜÇ SİSTEMLERİ/EE329
Dersin Adı: GÜÇ SİSTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Doç. Dr. Erdal Irmak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/bayindir, websitem.gazi.edu.tr/site/erdal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bayindir@gazi.edu.tr, erdal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Elektrik enerjisinin üretim şekilleri ve elektromekanik enerji dönüşüm sistemlerini kavrama
Her türdeki elektrik santrallerinin çalışma prensipleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olma
Güç sistemlerinde kullanılan işletme araçlarını tanıma
Elektrik enerjisinin maliyetini hesaplayabilme
Santrallerde paralel bağlama, yük paylaşımı ve yük-frekans kontrolü konusunda bilgi sahibi olma
Yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi konusunda bilgi sahibi olma
Santrallerde ve güç sistemlerinin tümü üzerinde koruma ve ölçme sistemleri konusunda bilgi sahibi olma
Güç sistemlerinin optimum işletilmesi konusunda bilgi sahibi olma

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Türkiye’de elektrik piyasası organizasyonu, elektrik tarifeleri yapısı
2. Hafta  Güç sistemlerinde ulusal ve uluslararası standartlar, iş güvenliği ve emniyetli çalışma
3. Hafta  Güç sistemlerinin temel elemanlarının tanıtımı, üretim, iletim, dağıtım, tüketici yükleri
4. Hafta  Geleneksel elektrik enerjisi üretim yöntemleri: Termik santraller
5. Hafta  Geleneksel elektrik enerjisi üretim yöntemleri: Hidroelektrik santraller
6. Hafta  Geleneksel elektrik enerjisi üretim yöntemleri: Nükleer santraller
7. Hafta  Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi: Güneş enerjisi sistemleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi: Rüzgar enerjisi sistemleri
10. Hafta  Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi: Diğer
11. Hafta  Kuruluş Maliyeti ve Kwh Maliyeti açısından üretim kaynaklarının karşılaştırılması
12. Hafta  Santrallerde Elektrik Donanımı, Generatör İşletmesi
13. Hafta  Santral otomasyon sistemleri, Transformator ve Şalt İstasyonları
14. Hafta  Güç sistemlerinin işletilmesi ve temel kriterler (frekans kararlılığı, gerilim kararlılığı)
15. Hafta  Reaktif Güç Talebi ve Kompanzasyon Tesisleri
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  M. Shahidehpour, H. Yaminand Z. Li, Market Operations in ElectricPowerSystems, John WileyandSons, March 2002. Grigsby, L.L.,TheElectricPowerEngineeringHandbook, CRC Press LCC, Florida, 2000. S.Domkundwar, S.C. Arora, PowerPlantEngineering, Dhanpat Rai &Co.(P) Ltd. Delhi, 1999.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
9
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
101
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X