GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL TASARIM/EE301
Dersin Adı: SAYISAL TASARIM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sayısal devre tasarımı yapabilme.
Sayısal sistemlerin çalışma prensiplerini bilme ve şemalarının çizimini yapabilme.
Sayısal tasarım uygulamaları için kullanılan metotlar ve uygun prosedürleri ve sayısal devrelerin tasarımında kullanılan temel elemanları öğrenme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sayısal sistemler, ikili, sekizli ve onaltılı sayılar. Sayı tabanları ve sayı tabanı çevrimleri.
2. Hafta  Tümleyen aritmetiği, sayısal kodlar.
3. Hafta  İkili lojik, Boole cebrinin temel teoremleri, Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi.
4. Hafta  Mantık kapıları: kanonik ve standart formlar, sayısal lojik kapılar, lojik devrelerin tasarlanması ve lojik elemanlar kullanılarak gerçekleştirilmesi, lojik devrelerin Ve Değil / Veya Değil kapılarıyla gerçekleştirilmesi
5. Hafta  Boolean fonksiyonlarının sadeleştirilmesi: Karnaugh haritası yöntemi, makstermlerle Karnaugh haritaları, dikkate alınmayan durumlar.
6. Hafta  Sayısal entegre devreler ve özellikleri.
7. Hafta  Birleşik mantık: kodlama ile ilgili lojik devreler; kodlayıcı, kod çözücü, kod değiştirici/çevirici.
8. Hafta  Ara Sınav. Birleşik mantık: çoklayıcı devreler, veri seçiciler, azlayıcı devreler.
9. Hafta  Birleşik mantık: veri dağıtıcılar, kıyaslama ve aritmetik işlemler ile ilgili devreler; karşılaştırıcı, toplayıcı, çıkarıcı, çarpıcı
10. Hafta  Senkron sıralı mantık: multivibratör ve flip-floplar (FF), RS, JK, D, T ve ana-uydu tipi FF.
11. Hafta  Senkron sıralı mantık: FF’larda asenkron girişler. FF parametreleri. FF durum geçiş tabloları.
12. Hafta  Ardışıl mantık devreleri. Ardışıl devrelerin analizi. Durum geçiş şeması yöntemi, durum geçiş tabloları, durum denklemleri. Ardışıl devre tasarımı.
13. Hafta  Sayıcılar: asenkron yukarı sayıcılar, sıfırlamalı ve önkurmalı asenkron yukarı sayıcılar, asenkron aşağı sayıcı, yukarı - aşağı asenkron sayıcılar, dolaylı ve doğrudan sıfırlamalı asenkron sayıcılar
14. Hafta  Sayıcılar: senkron sayıcılar, senkron yukarı sayıcılar, senkron aşağı sayıcı, senkron sayıcıların tasarımı, ön kurmalı sayıcılar, halka ve Johnson sayıcılar
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
6
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
6
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Mehmet DEMİRTAŞ , Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DEMİRHAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/mehmetd/ , http://websitem.gazi.edu.tr/site/ayseoguz/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mehmetd@gazi.edu.tr , ayseoguz@gazi.edu.tr)