GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL TASARIM/EE301
Dersin Adı: SAYISAL TASARIM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mehmetd/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mehmetd@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler sayısal devre tasarımı yapabilecektir.
Bu dersi alan öğrenciler kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini bilir ve şemalarının çizimini yapabilirler.
Sayısal bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimi ve elektronik sayısal donanımları sağlayan diğer uygulamalar gibi sistemlerin tasarımında kulla
Sayısal tasarım uygulamaları için kullanılan metotlar ve uygun prosedürlerin sağlanmasını ve sayısal devrelerin tasarımında kullanılan temel elemanlar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Sayısal Tasarım Lab. EE-303
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilgisayarlar ve sayısal sistemler, ikili sayılar, sayı tabanları ve sayı tabanı çevrimleri, sekizli ve onaltılı sayılar.
2. Hafta  İkili sistemler: Tümleyenler, ikili kodlar, ikili saklama ve kaydediciler, ikili mantık ve entegre devreler.
3. Hafta  Boolean cebri: Temel tanımlar, Boolean Cebrinin aksiyomatik tanımı, Boolean Cebrinin temel teoremleri ve özellikleri, Boolean fonksiyonları.
4. Hafta  Mantık kapıları: Kanonik ve standart formlar, diğer mantık kapıları, sayısal mantık aileleri.
5. Hafta  IC (entegre devre)Entegre Devreler ve özellikleri
6. Hafta  Boolean fonksiyonlarının sadeleştirilmesi: Harita yöntemi; iki ve üç değişkenli haritalar. Dört değişkenli harita, beş ve altı değişkenli haritalar. T
7. Hafta  Boolean fonksiyonlarının sadeleştirilmesi: VEDEĞİL ve VEYADEĞİL uygulaması, Diğer iki seviyeli uygulamalar, Dikkate alınmayan durumlar, Tablo yöntemi;
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Birleşik mantık: Çok seviyeli VEDEĞİL devreleri, çok seviyeli VEYADEĞİL devreleri, özel-VEYA (XOR) ve eşdeğerlilik fonksiyonları.
10. Hafta  Birleşik mantık: Tasarım yöntemi, toplayıcılar, çıkarıcılar, kod çevirme, analiz yöntemi.
11. Hafta  MSI ve LSI ile birleşik mantık: İki paralel toplayıcı, ondalık toplayıcı, büyüklük karşılaştırıcı.
12. Hafta  MSI ve LSI ile birleşik mantık: Kod çözücüler, çoğullayıcılar, sadece okunan bellek (ROM) Programlanabilir mantık dizisi (PLA).
13. Hafta  Senkron sıralı mantık: Flip-floplar, flip-flopların tetiklenmesi, saatli sıralı devrelerin analizi. Durum indirgemesi ve tahsisi.
14. Hafta  Senkron sıralı bellek: Flip-flop uyarma tabloları, tasarım yöntemi, sayıcıların tasarımı, durum denklemleri ile tasarım.
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Digital Design, M. Morris Mano, Prentice-Hall, Inc., Third Edition. Fundamentals of Digital Systems Design, V. T. Rhyne, Prentice-Hall, Inc. Digital Fundamentals, Thomas L. Floyd, A. Bell & Howell Company. Principles of Digital Design, Daniel D. Gajski, Prentice-Hall, Inc.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
4
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
7
3
21
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
12
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X