GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇMELER/EE-102
Dersin Adı: ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇMELER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Uluslar arası(SI) birim sistemlerini öğrenir.
Ölçme hataları ve hata hesaplarını yapabilir.
Göstergeli(Analog)ve dijital ölçü aletlerini ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olur.
Akım, gerilim, direnç ve güç ölçme deneylerini yapar.
Elektrik ve elektronik ölçme sistemlerini bilir. Çeşitli ölçme aletlerini kullanarak ölçme yapabilir.
Yalıtkanlar ve yalıtkan dirençlerinin ölçülmesi konularında bilgi sahibi olur.
Doğru akım ve bir fazlı alternatif akım devrelerde güç ölçmeyi bilir.
Osiloskopların genel yapısı ve osiloskop kullanmasını bilir.
Elektrik-Elektronik devre elemanları ve ölçülmesi konusundaki temel konuları öğrenir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Tanışma, Dersin İşlenişi ve Konuları Hakkında Genel Açıklamalar, Temel Kavramlar, Ölçmenin Tanımı, Birim Sistemleri,Doğruluk, Hassasiyet, Duyarlılık
2. Hafta  Hatalar, Hataların Sınıflandırılması ve Hesaplanması, Ölçü Aletlerinin Karakteristik Sembolleri, Analog Ölçü Aletleri, Göstergeli Ölçü Aletleri ve Genel Özellikleri, Doğru Akım Ölçü Aletlerinin Temelleri., Galvanometreler.
3. Hafta  Döner Bobinli Ölçü Aletleri, DA Ampermetresi ve Voltmetresi Tasarımı, Ampermetre ve Voltmetrelerin Ölçme Alanlarının Genişletilmesi. Konu ile ilgili proplem çözümleri.
4. Hafta  Akım, Gerilim ve Direnç kavramlarının açıklanması, Akım ve gerilim ölçmeleri, Voltmetre ve Ampermetrelerin Yükleme Etkilerinin incelenmesi, Avometre İle Çeşitli Büyüklüklerin Ölçülmesi. Akım ve gerilim ölçme deneyi (Ohm Kanunu)
5. Hafta  Direnç Ölçmek ve Ommetreler, Seri-Paralel Ommetreler, Direnç Ölçme Yöntemleri, Ampermetre- Voltmetre Yöntemi İle Direnç Ölçme, Wheatstone Köprüsü, Kelvin köprüsü tipi Ommetreler. Ommetrelerin kullanımı ve direnç ölçme deneyi.
6. Hafta  Çapraz Bobinli Ölçü Aleti, Büyük Direnç Ölçümü, Megerler, Topraklama Direnci Ölçümü, Kablo Arıza Yeri Bulma Yöntemleri, Büyük direnç ölçme deneyi.
7. Hafta  Alternatif Akım Ölçmeleri, Alternatif Akım(AA)’ın Açıklanması, Maksimum Değer, Ani Değer, Ortalama Değer, Efektif Değer kavramlarının Açıklanması. AA Ölçmelerinde Frekans Etkisi.
8. Hafta  ARA SINAV. Multimetreler, Avometre ile Gerilim, Akım ve Direnç Ölçme Uygulamaları.,
9. Hafta  Potansiyometre Devreleri ve Potansiyometre ile Gerilim Ölçme, Ölçü Aletlerinin kalibrasyonu, Kalibrasyon Yöntemleri.
10. Hafta  Elektromanyetik Ölçü Aletleri, Döner Mıknatıslı Ölçü Aletleri, Döner Plakalı Ölçü Aletleri, Elektrodinamik Ölçü Aletleri Termik Ölçü Aletleri, Elektrostatik Ölçü Aletleri ,
11. Hafta  Osiloskop Kullanımı, Frekans ve Genlik Ölçme, Değişik Dalga Şekillerinin Ölçümü. Uygulamalar.
12. Hafta  Güç Ölçmek, Wattmetrelerin İncelenmesi ve DA ve Bir Fazlı AA’da Güç Ölçme Deneyi Uygulaması, Voltmetre-Ampermetre Yöntemi ile Güç Ölçme Uygulaması.
13. Hafta  Ampermetre ve Voltmetrelerin Ölçme Alanlarının Genişletilmesi, Ölçü Transformatörleri.
14. Hafta  Devre Elemanlarının Ölçümü., Dirençler, Direnç Renk Kodları., AA’ da Direnç Etkisi, Empedans ve Relüktansın Tanımı, Kapasite ve Endüktans Ölçümleri,,Wheatstone Köprüsünün AC Uygulaması.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
0
0
 Uygulama
8
25
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
10
1
10
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
82
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Dr.Öğr. Üyesi Yılmaz KORKMAZ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ykorkmaz)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ykorkmaz@gazi.edu.tr)