GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜHENDİSLİK TASARIMI/EE 338
Dersin Adı: MÜHENDİSLİK TASARIMI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık elde eder
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerinde etkileri hakkında farkındalık elde eder
Mesleki ve etik sorumluluklaqrı öğrenmek,mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık elde eder
Derslerde öğrenilen bilgilerin uygulamasını yapar
Yenilikçi, çevreci ve ekonomik çıktısı olan mesleki tasarım yapatr
Mevcut mühendislik problemlerine çözüm getirme becerisi kazanır.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Proje konusunun belirlenmesi
2. Hafta  Literatür taraması yapma
3. Hafta  Literatür taraması yapma
4. Hafta  Literatür taraması yapma
5. Hafta  Çalışma planının oluşturulması
6. Hafta  Uygulama, tasarım, geliştirme için serbest çalışma
7. Hafta  Uygulama, tasarım, geliştirme için serbest çalışma
8. Hafta  Uygulama, tasarım, geliştirme için serbest çalışma
9. Hafta  Uygulama, tasarım, geliştirme için serbest çalışma
10. Hafta  Test ve doğrulama işlemlerinin yapılması
11. Hafta  Ön değerlendirme raporunun hazırlanması
12. Hafta  Hataların ve eksikliklerin giderilmesi
13. Hafta  Dökümantasyon ve proje raporunun hazırlanması
14. Hafta  Dökümantasyon ve proje raporunun hazırlanması
15. Hafta  Tasarım ve raporun teslimi, değerlendirme
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Seçilen konu ile ilgili kitap ve makaleler
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Araştırma, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
5
20
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
5
4
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
104
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X