GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMİ/EKO 201
Dersin Adı: EKONOMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Öğr. Gör. Dr. Şerife Gamze Albayrak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/galbayrak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  galbayrak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını kavrar.
Fiyat mekanizması ve fiyatların teşekkülünü ifade eder.
Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teşebbüsün ve çeşitlerini inceler.
Para ve banka konuları ile bazı aktüel gelişmeleri analiz eder.
Uluslararası iktisadi konular, çok uluslu şirketler, yabancı sermaye, borsa ve Türkiye uygulamaları ile ilgili bilgiye sahip olur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Ekonomiye giriş, Konusu ve tanımı, Diğer bilimlerle ilgisi
2. Hafta   Ekonomik problemler, Ekonomik seçim ve üretim imkanları eğrisi
3. Hafta   İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda
4. Hafta  Ekonomik seçim ve Üretim imkanları eğrisi
5. Hafta   Ekonomik sistemler, Nüfus problemleri, Ekonomik büyüme Ekonomik Büyüme
6. Hafta   Fiyat teorisi ve fiyat mekanizmasının işleyiş mantığı, Tanımlar
7. Hafta  Fiyat ve piyasa çeşitleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Talebin tanımı, Talep Kanunu, Tüketici talebi ve marjinal Fayda
10. Hafta  Arzın tanımı, arzı belirleyen faktörler, Arz esnekliği ve arz-talep dengesi
11. Hafta   Piyasa dengesi, rekabet piyasaları, piyasa dengesini etkileyen faktörler ve müdahaleler
12. Hafta  Üretim Faktörleri, Tabiat, Emek, Sermaye ücretler ve verimlilik
13. Hafta  Teşebbüs,Özel-Kamu Teşebbüsleri, Kartel,Tröst , Monopol
14. Hafta  İşgücü ve işsizlik Sorunları. Uluslar arası işgücü akımları, Bankalar ve bankacılık
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
51
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X