GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEZUNİYET TEZİ/EE-438
Dersin Adı: MEZUNİYET TEZİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm Başkanlığı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Verilen kısıtlamalara uygun bir donanım ve/ veya yazılım tasarlayabilmek
Yapılan tasarımın prototipini gerçekleştirebilmek
Proje ile ilgili mühendislik standartları hakkında bilgi edinebilmek
Tasarım ve gerçeklemenin doğrulanması amacıyla gerekli deneyleri ( bilgisayar simülasyonları, laboratuar testleri) yürütebilmek
Elde edilen veri ve sonuçları bilimsel olarak yorumlayabilmek
Teknik verilere bağlı olarak tasarım ve prototip üzerinde gerekli olabilecek optimizasyon, tekrar tasarım, tekrar doğrulamalar için karar verebilmek
Araştırmanın sonuçlarını hem yazılı hem de sözlü olarak sunabilmek


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uygulamalı olarak yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Projenin araştırılması ve geliştirilmesi
2. Hafta  Proje üzerinde ön çalışma
3. Hafta  Analiz ve Modelleme
4. Hafta  Tasarım ve Doğrulama
5. Hafta  Tasarım ve Doğrulama
6. Hafta  Tedarik ve Uygulama
7. Hafta  Tedarik ve Uygulama
8. Hafta  Ara sınav/Değerlendirme
9. Hafta  Deney ve Testler
10. Hafta  Deney ve Testler
11. Hafta  Sonuçların Analiz ve Yorumu
12. Hafta  Tez hazırlama
13. Hafta  Tez hazırlama
14. Hafta  Tez sunumu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tez konusuyla ilgili kitap ve makaleler
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uygulama, Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
2
1
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
103
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X