GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÜÇ SİSTEMLERİ LAB./EE-331
Dersin Adı: GÜÇ SİSTEMLERİ LAB.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Güç sistemlerinin temel elemanlarını modelleyebilir ve benzetim devrelerini kurgulayabilir.
Güç trafolarının önemini kavrayarak farklı trafo bağlantı şemalarının şebekeye etkisini analiz edebilir.
Senkron generatörlerin modellemesini yapabilir ve verim, güç açısı, gerilim kontrol ve analizini gerçekleştirebilir.
Güç sistemlerinde primer frekans kontrolünü modelleyebilir ve analiz edebilir.
Güç sistemlerinde otomatik üretim kontrolünü ve sekonder frekans kontrolünü modelleyebilir ve analiz edebilir.
Güç sistemlerinde koruma elemanlarını açma ve kapama zamanları değiştirerek modelleyebilir ve sisteme etkilerini analiz edebilir.
Senkron generatörlerin paralel çalışmasını ve aralarındaki yük paylaşımını modelleyebilir.
Güç sistemlerinde kısa devre modellerini ve analizlerini yapabilir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde güç sistemleri laboratuvarunda uygulamalı yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Güç sistem elemanlarının modellenmesi
2. Hafta  Güç sistem elemanlarının modellenmesi
3. Hafta  Güç Transformatörü
4. Hafta  Güç Transformatörü
5. Hafta  Senkron Jeneratör
6. Hafta  Senkron Jeneratör
7. Hafta  Primer Frekans Kontrolü
8. Hafta  Ara Sınav, Otomatik Üretim Kontrolü
9. Hafta  Sekonder Frekans Kontrolü
10. Hafta  Gerilim Kontrolü
11. Hafta  Gerilim Kontrolü
12. Hafta  Güç Sistemi Koruma Sistemleri
13. Hafta  Senkron jeneratörlerin paralel çalışmasının modellenmesi,
14. Hafta  Güç sistemlerinde kısa devrelerin modellenmesi ve analizi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
20
 Uygulama
10
15
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
10
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
2
1
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
1
2
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
36
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR , Prof. Dr. Erdal IRMAK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/bayindir , http://websitem.gazi.edu.tr/site/erdal)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (bayindir@gazi.edu.tr , erdal@gazi.edu.tr)