GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KONTROL SİSTEMLER LABİ-I/EE 336
Dersin Adı: KONTROL SİSTEMLER LABİ-I
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenci açık veya kapalı döngü sistemlerin transfer fonksiyonlarını çıkarır
Bu dersi alan öğrenci transfer fonksiyonu belli olan sistemlerin kararlılık analizini yapar
Bu dersi alan öğrenci geribeslemeli sistemlerin hata sabitelerini bulur
Bu dersi alan öğrenci geribeslemeli sistemlerin bilgisayarda benzetimini yapar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uygulamalı eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Açık döngü sistemi ve kapalı döngü sistemi bilgisayar ortamında modelleme
2. Hafta  Elektriksel, mekanik ve akışkan sistemlerin bilgisayarda matematiksel analizi
3. Hafta  Blok diyagramı ve sadeleştirme
4. Hafta  Sinyal akış diyagramının bilgisayar ortamında analizi
5. Hafta  Durum-uzayı tanımı, sistemlerin durum uzay formunda bilgisayar ortamında gösterimi
6. Hafta  Kararlılık, Routh ve Hurwitz metodunun bilgisayar ortamında analizi
7. Hafta  Geçici ve kalıcı durum tepkilerinin bilgisayar ortamında analizi
8. Hafta  İkinci dereceden sistemlerin bilgisayarda benzetimi, Ara sınav
9. Hafta  Hata sabitelerinin bilgisayarda benzetimi
10. Hafta  Kök yer eğrisinin bilgisayarda çizimi
11. Hafta  Kök yer eğrisinin bilgisayar ortamında analizi
12. Hafta  Denetleyiciler, P, PI ve PID tanımları
13. Hafta  Bilgisayar ortamında denetleyici tasarımı
14. Hafta  Faz İlerlemeli ve Faz Gecikmeli telafi edicilerin incelenmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
2
1
2
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
1
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
36
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mahir Dursun , Doç. Dr. Necmi ALTIN , Doç.Dr. Ali SAYGIN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/mdursun , http://websitem.gazi.edu.tr/site/naltin , http://websitem.gazi.edu.tr/site/asaygin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( mdursun@gazi.edu.tr , naltin@gazi.edu.tr , asaygin@gazi.edu.tr)