GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROİŞLEMCİLER LAB./EE304
Dersin Adı: MİKROİŞLEMCİLER LAB.
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mahir DURSUN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  w3.gazi.edu.tr/~mdursun/tr-1.htm, http://websitem.gazi.edu.tr/site/mehmetd/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mdursun@gazi.edu.tr, mehmetd@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler mikroişlemcili devre tasarımı yapabilecektir.
Bu dersi alan öğrenciler mikroişlemci uygulamalarını geleneksel yöntemle uygulaya bileceklerdir.
Bu dersi alan öğrenciler, mikroişlemcilerle ilgili gerek yazılım gerekse donanıma yönelik temel bilgileri kavrayabileceklerdir
Bu dersi alan öğrenciler mikroişlemcili kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini bilir ve şemalarının çizimini yapabilirler
Bu dersi alan öğrenciler herhangi bir mikroişlemciyi kullanarak, kontrol sistemlerinin presiplerine uygun olarak bir sistemi tasarlayabilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  EE-302 Mikroişlemciler
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  EE-301 Sayısal Tasarım
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Basit mikroişlemci programı örneklerinin uygulanması
2. Hafta  Giriş çıkış port uygulamaları
3. Hafta  Programlamaya yönelik uygulamalar.
4. Hafta  Veri Transfer komutları. Aritmetik Komutlar ve Lojik Komutlar ve uygulamaları
5. Hafta  Bellek sistem tasarımı. I/O sistem tasarımı uygulamaları
6. Hafta  Bit Manipülasyon, Program Transfer ve ĠĢlemci Kontrol Komutları uygulamaları
7. Hafta  Timer ve uygulamaları
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Kesmeler ve uygulamaları
10. Hafta  Yedi segment display kullanımı ve uygulamaları
11. Hafta  Seri haberleşme ve uygulamaları
12. Hafta  Adım motoru çalışması ve uygulamaları
13. Hafta  LCD ve GLCD kullanımı ve uygulamaları
14. Hafta  Bütünleşik sistem uygulamaları
15. Hafta   Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1. Introduction to Microprocessors and Microcontrollers, John Crisp, Elsevier, 2004. 2. Microprocessor Design: A Practical Guide from Design Planning to Manufacturing (Professional Engineering), Grant McFarland 3. Analog Interfacing to Embedded Microprocessor Systems, Second Edition (Embedded Technology Series) (Paperback), Stuart Ball, Elsevier. 4. Embedded Design with The PIC18F452 Microcontroller, John B. Peatman, 2003.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
9
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
2
4
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
2
2
 Materyal tasarlama, uygulama
6
1
6
 Rapor hazırlama
6
1
6
 Sunu hazırlama
0
0
 Sunum
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
27
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X