GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROİŞLEMCİLER LAB./EE304
Dersin Adı: MİKROİŞLEMCİLER LAB.
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mikroişlemcili devre tasarımı yapabilme.
Mikroişlemci uygulamalarını geleneksel yöntemle uygulayabilme.
Mikroişlemcilerle ilgili gerek yazılım gerekse donanıma yönelik temel bilgileri kavrayabilme.
Mikroişlemcili kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini bilme ve şemalarının çizimini yapabilme.
Mikroişlemci modellerinden herhangi birini kullanarak, kontrol sistemlerinin prensiplerine uygun olarak bir sistemi tasarlayabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Gösterme, Uygulama – Alıştırma, Yüz yüze, Soru & Cevap
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Mikroişlemci programlama dili ve derleyicisi
2. Hafta  Basit mikroişlemci programı örneklerinin uygulanması
3. Hafta  Giriş çıkış port uygulamaları.
4. Hafta  Mikroişlemci portlarının kullanımı, mikroişlemci gecikme ve döngü uygulamaları
5. Hafta  7 Segment display uygulaması ve port çoğullama
6. Hafta  Dış Kesme (Interrupt) uygulamaları
7. Hafta  Dahili Kesme uygulamaları
8. Hafta  Ara Sınav, Timer ve Sayıcı uygulamaları
9. Hafta  Timer ve Zamanlayıcı uygulamaları
10. Hafta  LCD ve GLCD kullanımı ve uygulamaları
11. Hafta  LM-35 ile sıcaklık ölçüm uygulaması
12. Hafta  Darbe genişlik modülasyonu (PWM) sinyal kontrol uygulaması
13. Hafta  Seri haberleşme ve uygulamaları
14. Hafta  Adım motoru çalışması ve uygulamaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
14
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
 Sunum
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
36
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mahir DURSUN , Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ , Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DEMİRHAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/mdursun/ , http://websitem.gazi.edu.tr/site/mehmetd/ , http://websitem.gazi.edu.tr/site/ayseoguz/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (mdursun@gazi.edu.tr , mehmetd@gazi.edu.tr , ayseoguz@gazi.edu.tr)