GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DEVRE ANALİZİ LAB-I/EE 203
Dersin Adı: DEVRE ANALİZİ LAB-I
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Ömer Faruk BAY, Prof. Dr. Şevki DEMİRBAŞ, Doç. Dr. M. Emin GÜVEN, Doç. Dr. Nihat ÖZTÜRK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/omerbay, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/demirbas, http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/meguven , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ozturk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  omerbay@gazi.edu.tr, demirbas@gazi.edu.tr, meguven@gazi.edu.tr , ozturk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Direnç, bobin, kondansatör gibi devre elemanlarını tanır
DC devreleri analiz eder ve tasarlar
DC devrelerin benzetimi için bilgisayar yazılımlarını kullanır
DC devrelerde teorik model, benzetim modeli ve gerçek uygulama arasında ilişki kurar
Laboratuvarda takım arkadaşları ile uyum içinde çalışır, görev paylaşımı yaparak zorlukların üstesinden gelir, zamanı etkin kullanır
Teknik yazım kurallarına uygun olarak deney raporlarını hazırlar -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  DEVRE ANALİZİ LAB-II
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Dersin tanıtımı, içeriği ve işleniş yöntemi hakkında bilgilendirme
2. Hafta   Bilgisayar yazılımı kullanılarak DC devre benzetiminin yapılması
3. Hafta  Ohm Yasası deneyleri
4. Hafta  Kirchhoff Akım ve Gerilim yasaları deneyleri
5. Hafta  Çevre Akımları Yöntemi Deneyi
6. Hafta  Düğüm Ggerilimleri Yöntemi Deneyi
7. Hafta  Thevenin, Norton teoremlerinin uygulamaları
8. Hafta   Ara sınav
9. Hafta  Superpozisyon teoreminin uygulaması
10. Hafta   Güç ölçümü ve maksimum güç aktarımı uygulamaları
11. Hafta   İşlemsel yükselteç uygulamaları
12. Hafta   RC ve RL Devreleri Uygulamaları
13. Hafta   RLC devre uygulamaları
14. Hafta   Konu tekrarı ve serbest çalışma
15. Hafta  Uygulama Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Electronic Circuits, Nilsson - Riedel, Palme Yayınları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
9
15
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
35
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X