GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DEVRE ANALİZİ LAB-I/EE 203
Dersin Adı: DEVRE ANALİZİ LAB-I
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Direnç, bobin, kondansatör gibi devre elemanlarını tanır
DC devreleri analiz eder ve tasarlar
DC devrelerin benzetimi için bilgisayar yazılımlarını kullanır
DC devrelerde teorik model, benzetim modeli ve gerçek uygulama arasında ilişki kurar
Laboratuvarda takım arkadaşları ile uyum içinde çalışır, görev paylaşımı yaparak zorlukların üstesinden gelir, zamanı etkin kullanır
Teknik yazım kurallarına uygun olarak deney raporlarını hazırlar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Dersin tanıtımı, içeriği ve işleniş yöntemi hakkında bilgilendirme
2. Hafta   Bilgisayar yazılımı kullanılarak DC devre benzetiminin yapılması
3. Hafta  Ohm Yasası deneyleri
4. Hafta  Kirchhoff Akım ve Gerilim yasaları deneyleri
5. Hafta  Çevre Akımları Yöntemi Deneyi
6. Hafta  Düğüm Gerilimleri Yöntemi Deneyi
7. Hafta  Thevenin teoreminin uygulaması
8. Hafta  Norton teoreminin uygulaması/ Ara sınav
9. Hafta  Superpozisyon teoreminin uygulaması
10. Hafta   Güç ölçümü ve maksimum güç aktarımı uygulamaları
11. Hafta   İşlemsel yükselteç uygulamaları
12. Hafta   RC ve RL Devreleri Uygulamaları
13. Hafta   RLC devre uygulamaları
14. Hafta   Konu tekrarı ve serbest çalışma
15. Hafta  Uygulama Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
30
 Projeler
0
0
 Pratik
11
10
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
35
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Ömer Faruk BAY , Prof. Dr. Şevki DEMİRBAŞ , Prof. Dr. Nihat ÖZTÜRK)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/omerbay , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/demirbas , http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/ozturk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (omerbay@gazi.edu.tr , demirbas@gazi.edu.tr , ozturk@gazi.edu.tr)