GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL TASARIM LAB./EE303
Dersin Adı: SAYISAL TASARIM LAB.
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mehmetd/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mehmetd@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler sayısal devre tasarımı yapabilecektir.
Bu dersi alan öğrenciler kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini bilir ve şemalarının çizimini yapabilirler.
Sayısal bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimi ve elektronik sayısal donanımları sağlayan diğer uygulamalar gibi sistemlerin tasarımında kulla
Sayısal tasarım uygulamaları için kullanılan metotlar ve uygun prosedürlerin sağlanmasını ve sayısal devrelerin tasarımında kullanılan temel elemanlar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  EE-301 Sayısal Tasarım
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  EE-301 Sayısal Tasarım
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Direnç ve Diyotlarla Yapılan ‘VE’ (AND) Kapısı, ‘VEYA’ (OR) Kapısı, Direnç ve Tranzistörlerle Yapılan ‘DEĞİL’ (NOT) Kapısı
2. Hafta  ‘VE’ (AND) Kapısı (TTL Entegre), ‘VEYA’ (OR) Kapısı (TTL Entegre), ‘DEĞİL’ (NOT) Kapısı (TTL Entegre)
3. Hafta  ‘VEDEĞİL’ (NAND) Kapısı (TTL Entegre), ‘VEYADEĞİL’ (NOR) Kapısı (TTL Entegre), ‘ÖZEL VEYA’ (EXOR) Kapısı (TTL Entegre), ‘ÖZEL VEYADEĞİL’ (EXNOR) Kapıs
4. Hafta  Yarım Toplayıcı Devresi, Tam Toplayıcı Devresi
5. Hafta  ‘VEYADEĞİL’ Kapılarıyla RS Flip Flop Devresi, ‘VEDEĞİL’ Kapılarıyla D Flip Flop Devresi
6. Hafta  D Flip Flop Devresi, JK Flip Flop Devresi, T Flip Flop Devresi
7. Hafta  555 ile Yapılan Kare Dalga Üreteci, Binary-Decimal Decoder Devresi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Multiplexer Devresi, Demultiplexer Devresi
10. Hafta  D Flip Flop ile Sağ Kaydırmalı Kaydedici Devresi
11. Hafta  1 Bitlik Karşılaştırma Devresi
12. Hafta  Gösterge Devresi
13. Hafta  Onlu Sayıcı Devresi
14. Hafta  Yukarı / Aşağı Sayıcı Devresi, Frekans Bölücü Devreleri
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Digital Design, M. Morris Mano, Prentice-Hall, Inc., Third Edition . Foundamentals of Digital Systems Design, V. T. Rhyne, Prentice-Hall, Inc. Digital Foundamentals, Thomas L. Floyed, A. Bell & Howell Company. Principles of Digital Design, Daniel D. Gajski, Prentice-Hall, Inc.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
9
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
3
1
3
 Rapor hazırlama
3
1
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
36
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X