GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
LİNEER CEBİR/MAT 104
Dersin Adı: LİNEER CEBİR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Ercan ALTINIŞIK; Doç.Dr. Naim TUĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ealtinisik , http://websitem.gazi.edu.tr/site/naimtuglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ealtinisik@gazi.edu.tr , naimtuglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Matris cebirine ilişkin temel kavramları öğrenip, matrisler üzerinde tanımlanan işlemleri uygulayabilme
Lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulmada matrisleri kullanabilme
Vektör uzayları ve altuzayları ile ilgili temel kavramları anlayabilme
Vektör uzayının baz ve boyut kavramlarını açıklayabilme
Farklı bazlara göre bir vektörü ifade edebilme ve koordinatlarını bulabilme
İç çarpım uzaylarında bir vektörün normunu hesaplayabilme ve iki vektörün dik olup olmadığını belirleyebilme
Gram-Schmidt yöntemini kullanarak lineer bağımsız vektörleri ortogonalleştirebilme
Lineer dönüşümlerin özelliklerini kullanarak problemler çözebilme
Bir lineer dönüşümün görüntü, çekirdek uzaylarını ve bunların bazını ve boyutunu bulabilme
Bir matrisin veya lineer dönüşümün özdeğer, özvektörlerini bulabilme ve köşegenleştirebilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Matrisler ve matris işlemleri
2. Hafta  Elemanter satır-sütun işlemleri ve uygulamaları
3. Hafta  Determinantlar ve uygulamaları
4. Hafta  Lineer denklem sistemleri ve çözüm yöntemleri
5. Hafta  Vektör uzayı ve altuzay tanımları
6. Hafta  Lineer bağımlılık ve bağımsızlık
7. Hafta  Baz ve boyut, bir vektörün koordinatları
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  İç Çarpım ve Norm
10. Hafta  Ortogonal vektörler ve Gram-Schmidt Ortogonalleştirme yöntemi
11. Hafta  En küçük kareler yöntemi
12. Hafta  Lineer dönüşümler ve görüntü, çekirdek uzayları
13. Hafta  Lineer dönüşümlerin matris gösterimleri, bileşkesi ve tersleri
14. Hafta  Özdeğer ve Özvektörler
15. Hafta  Köşegenleştirme ve uygulamaları
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Taşcı, Lineer Cebir, Ankara, 2011 Hoffman, Kunze, Linear Algebra, 2ed, Printice Hall, 1971. Lang, Linear Algebra, Addison-Wesley, 1968.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
0
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
2
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
125
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X