GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK DİLİ-II/TÜR-102
Dersin Adı: TÜRK DİLİ-II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Okutman Fatma Süreyya Kurtoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~fatmasureyyakurtoglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fatmask@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun şekilde kullanma becerisini kazandırır.
Öğrenciler yazılı ve sözlü olarak duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde anlatabilir.
Bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme alışkanlığını kazanır.
Cümle bilgisini, türlerini öğrenir, çözümlemeler yapabilir.
Etkili kompozisyon yazma becerisi edinir.
Tema, hayal, paragraf gibi kavramları açıklayabilir.
Resmi yazı (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş) yazmayı öğrenir.
Dil yanlışlıklarını tesbit eder ve düzeltebilir.
Düşünce ve bilgi aktarma yazıları yazabilir.
Konferans ve Bilimsel araştırma üslubunu öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Cümle Bilgisi, (Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar)
2. Hafta  Cümle Türleri
3. Hafta  Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri,
4. Hafta  Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce)
5. Hafta  Tema, Hayal, Paragraf,
6. Hafta  Anlatım Biçimleri,
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Yaratıcı, Kurgusal Yazılar,
9. Hafta  Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar,
10. Hafta  Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş),
11. Hafta  Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları)
12. Hafta  Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar),
13. Hafta  Konferans, Bilimsel Araştırma
14. Hafta  Final sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yakıcı, Ali, vd., Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Ed.: Dr. V. S. YELOK), Gazi Kitabevi, Ankara 2011.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
55
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X