GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II/TAR-102
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  okutman Teoman GÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  teoman.gul@gazi.edu.tr.
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  teoman.gul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk inkılabının tarihi anlamını ve önemini karar
Atatürk'ün milliyetçilik anlayışını belirtir
Atatürk'ün dahi asker,büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanır
Atatürkçülüğü benimser,Atatürk'ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavrar
Kurtuluş savaşını ve bu savaşı Türk Milletinin varlığını korumak ve sürdürmek için ne büyük fedakarlıklarla gerçekleştiğini kavrar
Türk milletinin bütün kurumları ve değerleri ile birlikte uygarlığa hangi tarihi şartlar altında ve nasıl gerçekleştiğini kavrar.
Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetinin dinamik temelini Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilincini kazanır
Türk inkılabının milli ve milletler arası niteliklerini bilir.Dünya devletlerinin ve Türkiyenin içinde bulunduğu durum göz önüne alınmak suretiyle
Demokrasi hayatımızın gelişimini inceleyerk onlara demokretik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazanır.
Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler gerektirebilecek tutum,davranış ve yetenekleri kazanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Siyasal alanda yapılan inkılaplar
2. Hafta  Çok partili hayata geçiş denemeleri
3. Hafta  Eğitim alanında yapilan inkılaplar
4. Hafta  Kültür alanında yapılan inkılaplar
5. Hafta  Hukuk alanında yapılan inkılaplar
6. Hafta  Ekonomik alanda yapılan inkılaplar
7. Hafta  Ara sınsv
8. Hafta  Sağlık alanında yapilan inkılaplar
9. Hafta  Atatürk dönemi türk dış politikası 1923-1932
10. Hafta  Atatürk dönemi Türk dış politika 1932-1938
11. Hafta  Atatürk ilkeleri
12. Hafta  Bütünleyici ilkeler
13. Hafta  II.Dünya Savaşı
14. Hafta  Çok partili hayata geçiş ve demokrat parti dönemi
15. Hafta  1961-1982 anayasaları
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (19. - 20. Yüzyıl Türkiye Tarihi) Orhan Doğan Beta Basın Yayım
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  anlatım soru cevap yapısalcı eğitim
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X