GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE-II/ING-102
Dersin Adı: İNGİLİZCE-II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Abdullah ERTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aertas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aertas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İngilizce dil bilgisi
İngilizce konuşma bilgisi
İngilizce yazma bilgisi
İngilizce okuma bilgisi
İngilizce dinleme bilgisi
İngilizce düşünme yetisi
İngilizce sınavlara hazırlık
İngilizce kültürü birikimi
İngiltere hakkında bilgi
Amerika Bileşik Devletleri hakkında bilgi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Months of the year, dates, abilities, Talking about abilities
2. Hafta  Prepositions of time, Requests, Jobs, Making polite requests, Making an appointment
3. Hafta  Present Simple vs. Present Continuous, Reading the text, Contrasting what people are doing now with what they usually do
4. Hafta  Positive, negative and question forms of Past Simple "to be, Talking about past experiences, Listening and speaking
5. Hafta  Making arrangements, School subjects, Past Simple Tense Shall we ...?, Let's ..., etc., History, Science, etc. Regular and irregular verbs with
6. Hafta  Past form of verbs with -y ending, Past Simple: Questions and short answers, Parts of the body
7. Hafta  Mid-term exam
8. Hafta  Yes-No’’ Questions in Past Simple, ‘’Wh-‘’ Questions in Past Simple, Asking questions about the past events, Talking about an accident, How often…..?,
9. Hafta  Future Tense: statements and questions, Sequencers, Everyday expressions,Talking about future plans, Talking about sad events
10. Hafta  Food, Countable and uncountable nouns, Talking about food and drink
11. Hafta  Quantities, Offers and requests, Clothes, Talking about quantities, Ordering a meal, Plural words
12. Hafta  Adjectives and adjective order, Making comments, Describing people's clothes, Dialogues
13. Hafta  At the post office, have to / has to, Requests and reasons, Obligation: statements, Listening and speaking
14. Hafta  On the telephone, The weather, Who's calling?, Can I leave a message? etc., word building: wind > windy etc.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Cambridge English: First (FCE) for Schools, Cambridge English: First (FCE)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
0
0
 Diğer
14
3
42
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X