GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MATEMATİK-I/MAT-101
Dersin Adı: MATEMATİK-I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZKAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/ozkanm, w3.gazi.edu.tr/web/ozkanm
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozkanm@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme.
Fonksiyonlarda bir noktada limit alabilmeyi ifade eder.
Özel fonksiyonları yorumlar.
Sürekli fonksiyonlarının özelliklerini kullanır.
Türev kavramını açıklar.
Türevin fiziksel ve geometrik anlamını karşılaştırır.
Eğri çizimlerini açıklar.
Belirsiz integral kavramını tanır. Riemann integralinin özelliklerini tanır.
Genelleştirilmiş integralleri tanır.
Diziler ve seri kavramları tanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Fonksiyonlar
3. Hafta  Cebirsel ve Transandant Fonksiyonlar
4. Hafta  Fonksiyonlarda Limit
5. Hafta  Fonksiyonlarda Süreklilik ve Süreksizlik
6. Hafta  Türev Kavramı
7. Hafta  Türev Kavramı
8. Hafta  Türevin Uygulamaları
9. Hafta  Ara Sımav
10. Hafta  Türevin Uygulamaları
11. Hafta  Grafik Çizimleri
12. Hafta  Belirsiz İntegraller
13. Hafta  İntegral Alma Yöntemleri
14. Hafta  Beirli İntegraller ve Uygulamaları
15. Hafta  Genelleştirilmiş İntegraller, Kutupsal koordinatlar.
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1)Mat. An. ve Anal. Geo., Ç.Edt. Ömer AKIN, Palme Yay. 2)Thomas Kalkülüs C1, Ç.Edt. Mustafa BAYRAM, Pearson yay. 3)Genel Mat. C1, Mustafa Balcı,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
0
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
4
60
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
2
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
8
1
8
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X