GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  okutman Teoman GÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  teoman.gul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  teoman.gul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk inkılabının tarihi anlamını ve önemini karar
Atatürk'ün milliyetçilik anlayışını belirtir
Atatürk'ün dahi asker,büyük devlet adamı ve inkılapçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanır
Atatürkçülüğü benimser,Atatürk'ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavrar
Kurtuluş savaşını ve bu savaşı Türk Milletinin varlığını korumak ve sürdürmek için ne büyük fedakarlıklarla gerçekleştiğini kavrar
Türk milletinin bütün kurumları ve değerleri ile birlikte uygarlığa hangi tarihi şartlar altında ve nasıl gerçekleştiğini kavrar
Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetinin dinamik temelini Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilincini kazanır
Türk inkılabının milli ve milletler arası niteliklerini bilir.Dünya devletlerinin ve Türkiyenin içinde bulunduğu durum göz önüne alınmak suretiyle
Demokrasi hayatımızın gelişimini inceleyerk onlara demokretik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazanır.
Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler gerektirebilecek tutum,davranış ve yetenekleri kazanır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin Amacı ve Önemi Derste Kullanılan Tarihi Kavramların Açıklanması XX.YY.Başlarında Osmanlı Devleti II.Meşrutiyet Dönemi
2. Hafta  Trablusgarb Savaşı Balkan Savaşları I.Dünya Savaşı(Nedenleri,Osmanlı Devletinin Savaşa Girme Nedenleri,Cepheler
3. Hafta  Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devletini Paylaşma Tasarıları Wilson Prensipleri ve Paris Barış konferansı İzmir’in İşgali Memleketin iç
4. Hafta  Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı Atatürk’ün Hayatı(Öğrenim,Askerlik,Siyasi) Atatürk’ün Kişiliği ve Özelli
5. Hafta  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kuvayı Milliye Hareketinin Başlaması Mustafa Kemal’in Samsuna Çıkışı Amasya Genelgesi
6. Hafta  Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Milli Mücadele Ve İstanbul Hükümeti
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Ali rıza Paşa Kabinesi ve Amasya Görüşmesi Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misakı Milli İstanbul’un İş
9. Hafta  TAnkara’da Büyük Millet Meclisinin Açılışı 1921 Anayasası Büyük Millet Meclisi Hükümeti ,ile İstanbul Hükümetinin Mücadelesi
10. Hafta  Sevr Baış Antlaşması Düzenli Ordunun Kurulması
11. Hafta  Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi Ermeni Sorunu Gümrü Antlaşmasıi
12. Hafta  II.İnönü Savaşı Eskişehir Kütahya Savaşları İstiklal Marşının Kabulü
13. Hafta  Moskova Antlaşmasıoi Gürcülerle Antlaşma,Afganistan,Fransa,İtalya ve ABD İle İlişkiler Sakarya Savaşı ve Sonuçları Kars Antlaşması Ankara Antlaşm
14. Hafta  Büyük Taaruz Başkumandan Meydan Muharebesi Mudanya Ataşkes Antlaşması ve Önemi Saltanatın Kaldırılması
15. Hafta  lozan barış antlaşması
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (19. - 20. Yüzyıl Türkiye Tarihi) Orhan Doğan Beta Basın Yayım
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Yapısalcı eğitim doğrultusunda yapılmaktadır
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X