GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÜÇ ELEKTRONİĞİ/EE-317
Dersin Adı: GÜÇ ELEKTRONİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler güç elektroniğinin kapsamı ve uygulamalarını bilir.
Bu dersi alan öğrenciler temel yarı iletken güç anahtarlarını ve bunların özelliklerini ve seçim kriterlerini bilir.
Bu dersi alan öğrenciler şebeke frekanslı doğrultucuların çalışma özelliklerini bilir.
Bu dersi alan öğrenciler belirtilen şartları sağlayabilen doğrultucu tasarlayabilir ve bunlarda kullanılacak anahtarları belirleyebilir.
Doğrultucuların şebekeye etkisini, harmoniklerin analizini ve harmonikler ile ilgili ulusal ve uluslararası standartları bilir.
AA gerilim denetleyicilerinin çalışma prensiplerini ve çıkış karakteristiklerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Güç Elektroniğinin Tanıtımı, Temel Yarı İletken Güç Anahtarları
2. Hafta  Güç, Güç Faktörü, Harmonikler, Uluslararası standartlar ve Fourier Analizi
3. Hafta  Diyot ve Tristörlerin incelenmesi, çeşitleri, ters toparlama özellikleri
4. Hafta  Bir fazlı yarım dalga kontrolsüz doğrultucu, Değişik yük durumlarında çıkış gerilimi ve şebeke akımının analizi
5. Hafta  Bir fazlı tam dalga kontrolsüz doğrultucu, Değişik yük durumlarında çıkış ş gerilimi ve şebeke akımının analizi
6. Hafta  Üç fazlı yarım dalga ve tam dalga kontrolsüz doğrultucu, Değişik yük durumlarında çıkış gerilimi ve şebeke akımının analizi
7. Hafta  Bir fazlı yarım dalga kontrollü doğrultucu, Değişik yük durumlarında gerilimi ve şebeke akımının analizi
8. Hafta  Ara Sınav, Bir fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu, Değişik yük durumlarında gerilimi ve şebeke akımının analizi
9. Hafta  Üç fazlı yarım dalga kontrollü doğrultucu, Değişik yük durumlarında gerilimi ve şebeke akımının analizi
10. Hafta  Üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu, Değişik yük durumlarında gerilimi ve şebeke akımının analizi
11. Hafta  Çok (12 ve 18) darbeli doğrultucular; Çalışma prensipleri ve özellikleri, Doğrultucu devrelerin transformatör kullanım oranı
12. Hafta  Bir Fazlı ve Üç Fazlı AA Gerilim Denetleyiciler
13. Hafta  Tristör sürme devreleri
14. Hafta  Anahtarlarda oluşan kayıpların analizi, Soğutucu devreleri ve Söndürme devreleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
15
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
12
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. İbrahim SEFA Doç. Dr. Necmi ALTIN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/isefa https://websitem.gazi.edu.tr/site/naltin)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (isefa@gazi.edu.tr naltin@gazi.edu.tr)