GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÜÇ ELEKTRONİĞİ/EE-317
Dersin Adı: GÜÇ ELEKTRONİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mahir DURSUN, Doç. Dr. İbrahim SEFA, Yrd. Doç. Dr. Necmi ALTIN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/~mdursun, http://websitem.gazi.edu.tr/site/isefa,websitem.gazi.edu.tr/site/naltin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mdursun@gazi.edu.tr, isefa@gazi.edu.tr, naltin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Güç yarı iletkenlerinin pasif bileşenlerin temel teorisini öğrenir.
Güç yarı iletkenleri ve pasif devre bileşenlerinin temel çalıştırılmasına ilişkin prensipleri öğrenir.
Anahtarlama devrelerinin temel prensiplerini anlayabilir.
AC/DC doğrultma devrelerini analiz ve tasarımını yapabilir.
AC/AC gerilim kontrol devrelerinin analiz ve tasarımını yapabilir.
DC/DC dönüştürücülerin analiz ve tasarımını yapabilir.
DC/AC eviricilerin analiz ve tasarımını yapabilir.
Temel DA-DA güç dönüştürücü topolojilerini bilir.
Güç elektroniği dönüştürücülerindeki AC/DC/AC devrelerin simülasyon yazılımlarını öğrenir.
Güç kalitesi konsepti ve ilişkili cihazlar konusunda temel bilgi sahibi olur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır. Devre analizi I, Devre analizi II
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş; Güç Elektroniği uygulamaları ve tarihçesi, Güç elektroniği devrelerinin çeşitleri, Anahtarların karakteristikleri ve özellikleri,
2. Hafta  Güç diyotları ve doğrultucular: yarıiletken yapı temelleri, diyot karakteristikleri, ters toparlama, güç diyot çeşitleri, RC, RL, RLC tipi yükler,
3. Hafta  Diyot doğrultucular: Giriş, performans parametreleri, bir fazlı yarım ve tam dalga doğrultucuların R, RL, RC ile yüklenme durumları.
4. Hafta  Üç fazlı doğrultucular: R,Rl,RC tipi yük ile çalışma. Diyotlu doğrultucuların karşılaştırılması. LC filtre etkisi. Kaynak ve yük indüktansı etkisi.
5. Hafta  Thyristor'ler: karakteristikleri ve modeli, thyristor çeşitleri,GTO, seri ve paralel çalıştırma, di/dt, dv/dt koruma, Thyristor Tetikleme devreleri
6. Hafta  Kontrollü Doğrultucular: Bir fazlı yarım ve tam dalga doğrultucular. R RL ve zıt EMK'lı yükleme, Reaktor ve filtre etkisi.
7. Hafta  Kontrollü Doğrultucular: Üç fazlı yarım ve tam dalga doğrultucular. R RL ve zıt EMK'lı yükleme etkisi,filter, AA ve DA reactor etkisi design.
8. Hafta  AC gerilim denetleyiciler. Performans parametreleri, bir ve üç fazlı gerilim denetleyiciler, ohmik ve indüktif yüklenme etkileri.
9. Hafta  BJT transistor, Güç mosfeti, kararlı durum ve anahtarlama karakteristikleri, SiC elemanlar, Güç azaltma, di/dt-dv/dt sınırlama, izolasyon ve sürme dev
10. Hafta  Da/DA dönüştürücüler. Dönüştürücülerin peformans parametreleri. Azaltma işleminin prensipleri. Boşluk-darbe üretimi. RL yük ile azaltan dönüştürme.
11. Hafta  DA-DA yükseltme işlemi. R yükü ile yükseltme. Frekans sınırlayan parametreler. Dönüştürücü sınıflandırması. anahtarlama Modlu regülatör.
12. Hafta  Buck, Boost, Buck-Boost dönüştürücüler, analiz ve tasarım. Konvertörlerin karşılaştırılması. Konvertörlerin ortalama modelleri.
13. Hafta  Eviriciler,giriş, Performans parametreleri. çalıştırma prensibi. Bir ve üç fazlı eviriciler. Eviricilerin gerilim kontrolü. PWM üretimi.VSI,CSI
14. Hafta  Soğutma ve soğutucular, elektromanyetik etkileşim, EMI üretiminin küçültülmesi, Uluslararası EMI ve harmonik standartları. Güç kaynakları
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - M. Rashid, Power Electronics, Pearson, Fourth Edition Edition, 2013 - Power Electronics, Lander, 3rd. Ed., Mc Graw Hill - Power Electronics: Converters, Applications and Design, Mohan, Undeland and Robbins, 2nd Ed., John Wiley and Sons - Elements of Power Electronics, Philip T. Krein, Oxford university pres
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
101
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X