GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL ANALİZ/MAT-202
Dersin Adı: SAYISAL ANALİZ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. H.Hüseyin SAYAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~hsayan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hsayan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler, hata analizini öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler, lineer ve denklem sistemlerinin sayısal çözümünü yapabilir.
Bu dersi alan öğrenciler, lineer olmayan denklem ve denklem sistemlerinin sayısal çözümünü yapabilir.
Bu dersi alan öğrenciler, interpolasyon ve eğri uydurmayı yapabilir.
Bu dersi alan öğrenciler, sayısal türev ve sayısal integral çözümü yapabilir.
Bu dersi alan öğrenciler, başlangıç değer problemlerinin sayısal çözümünü yapabilir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  MAT 101 Matematik I, MAT 102 Matematik II, MAT 201 Diferansiyel Denklemler
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sayısal çözümlemenin mühendislikteki yeri, Hata Analizi.
2. Hafta  Sayıların bilgisayarda gösterimleri tamsayılar ve kayar nokta sayılar (IEEE gösterimleri) bu gösterimlerden kaynaklanan hatalar.
3. Hafta  Doğrusal denklem sistemlerinin sayısal çözüm yöntemleri.
4. Hafta  Özdeğer problemi, en büyük ve en küçük özdeğerin yaklaşık hesabı.
5. Hafta  Doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.
6. Hafta  Doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.
7. Hafta  Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin sayısal çözüm yöntemleri.
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  İnterpolasyon Kavramı, İleri fark, geri fark, merkezi fark tabloları
10. Hafta  Sonlu Farklar üzerine kurulu ileri ve geri fark interpolasyon polinomları.
11. Hafta  Eğri Uydurma, En küçük kareler Metodu
12. Hafta  Sayısal türev yöntemleri.
13. Hafta  Sayısal integral yöntemleri.
14. Hafta  Başlangıç Değer Proplemleri, Euler yöntemi,Runge-Kutta Yöntemi.
15. Hafta  Fark Denklemleri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Nümerik Analiz, Ömer AKIN; Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, İrfan Karagöz
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
0
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
2
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
5
1
5
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanındaki bilimsel sorunları belirleme ve tanımlama.X
2
Mühendislik alanındaki bilimsel sorunları modelleme ve çözme becerisini edinme.X
3
Elektriksel bir sistemi ve elemanlarını çözümleme, tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinme.X
4
Mühendislik uygulamaları için gereken modern teknik ve araçları kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme, deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinme.X
5
Bilgiye erişebilme yöntemini bilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, disiplinli çalışma gruplarına uyum gösterebilme toplulukta etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni, Türkçe sözlü/yazılı iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma.X
6
Mesleki ve etik sorumluluklarını bilme, proje yönetimi, alan uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma.X
7
Yaşam boyu öğrenme bilincini edinme; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olma.X
8
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının, yurdumuz ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini bilme, çalışmalarının toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.X
9
Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip aktif biri olma.X
10
Projelendirme ve proje sonuçlarını yaygınlaştırabilme.X