GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAYISAL ANALİZ/MAT-202
Dersin Adı: SAYISAL ANALİZ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenciler, hata analizini öğrenir.
Bu dersi alan öğrenciler, lineer ve denklem sistemlerinin sayısal çözümünü yapabilir.
Bu dersi alan öğrenciler, lineer olmayan denklem ve denklem sistemlerinin sayısal çözümünü yapabilir.
Bu dersi alan öğrenciler, interpolasyon ve eğri uydurmayı yapabilir.
Bu dersi alan öğrenciler, sayısal türev ve sayısal integral çözümü yapabilir.
Bu dersi alan öğrenciler, başlangıç değer problemlerinin sayısal çözümünü yapabilir.
Bu dersi alan öğrenciler Basit fark denklemleri hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sayısal çözümlemenin mühendislikteki yeri, Hata Analizi.
2. Hafta  Sayıların bilgisayarda gösterimleri tamsayılar ve kayar nokta sayılar (IEEE gösterimleri) bu gösterimlerden kaynaklanan hatalar.
3. Hafta  Doğrusal denklem sistemlerinin sayısal çözüm yöntemleri.
4. Hafta  Özdeğer problemi, en büyük ve en küçük özdeğerin yaklaşık hesabı.
5. Hafta  Doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.
6. Hafta  Doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.
7. Hafta  Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin sayısal çözüm yöntemleri.
8. Hafta  Ara Sınav. İnterpolasyon Kavramı, İleri fark, geri fark, merkezi fark tabloları
9. Hafta  Sonlu Farklar üzerine kurulu ileri ve geri fark interpolasyon polinomları.
10. Hafta  Eğri Uydurma, En küçük kareler Metodu
11. Hafta  Sayısal türev yöntemleri.
12. Hafta  Sayısal integral yöntemleri.
13. Hafta  Başlangıç Değer Proplemleri, Euler yöntemi,Runge-Kutta Yöntemi.
14. Hafta  Fark Denklemleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
80
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
2
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
2
12
 Diğer
2
1
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. H.Hüseyin SAYAN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/~hsayan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hsayan@gazi.edu.tr)