GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DUYU-ALGI-MOTOR BÜTÜNLÜK DEĞERLENDİRME VE TEDAVİSİ/FTR 318
Dersin Adı: DUYU-ALGI-MOTOR BÜTÜNLÜK DEĞERLENDİRME VE TEDAVİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Bülent ELBASAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://websitem.gazi.edu.tr/site/bulentelbasan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bulentelbasan@gmail.com bulentelbasan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Duyu algı motor bütünlük eğitiminin kuramsal temelini bilme
Duyu algı motor değerlendirme testlerini uygulayabilme
Duyu bütünleme yaklaşımı ile ilgili teorileri bilme
Duyu bütünleme bozukluklarını tanımlama ve ayırt etme
Pediatrik rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ve müdahale yöntemlerini öğrenebilme
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Gazi Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği kapsamında derslere devam mecburiyeti vardır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Duyu bütünleme nedir?
2. Hafta  Duyu bütünlemenin komponentleri
3. Hafta  Taktil, vestibuler ve proprioseptif duyular
4. Hafta  Duyu bütünleme ile ilgili nörolojik yapılar
5. Hafta  Duyu bütünleme değerlendirme yöntemleri
6. Hafta  Duyu bütünleme testleri
7. Hafta  Duyu bütünleme bozukluklarının mekanizması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Duyu bütünleme bozuklukları
10. Hafta  Duyu bütünleme bozukluğunda müdahale yöntemleri
11. Hafta  Hiposensitif çocuğa yaklaşım stratejileri
12. Hafta  Hipersensitif çocuğa yaklaşım stratejileri
13. Hafta  Duyu bütünleme müdahalesinde aile eğitimi
14. Hafta  Güncel literatürün tartışılması
15. Hafta  Genel tekrar
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  The Out of Sync Child, Carol Stock Kranowitz, The Skylight Press book, 1988, USA. Sensory Integration and the Child: 25th Anniversary Edition 1st Edition, A. Jean Ayres, USA
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
13
1
13
 Okuma Faaliyetleri
13
1
13
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
1
13
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
7
1
7
 Sunum
7
1
7
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
1
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
79
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X