GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GERİATRİK REHABİLİTASYON/FTR 303
Dersin Adı: GERİATRİK REHABİLİTASYON
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Selda BAŞAR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  sbasar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  seldabsr@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yaşlı fizyolojisi bilgilerini klinikte uygulama
Yaşlıda meydana gelen biyomekanik değişiklikleri öğrenip klinikte uygulama
Geriatrik sağlıklı ve hasta kişilerde gözlenen klinik özellikleri tanımlayabilme
Yaşlı rehabilitasyonu ve fizyoterapi uygulamalarının amaçlarını bilme
Uygun tedavi yaklaşımlarını planlama ve uygulama
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders sadece yüz yüze eğitim şeklide verilir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Gazi Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği kapsamında derslere devam mecburiyeti vardır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Anatomi I ve II, Fizyoloji I ve II
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yaşlanma teorileri
2. Hafta  Yaşlanma ile ortaya çıkan anatomik, fizyolojik ve fonksiyonel değişiklikler
3. Hafta  Yaşlanma ile ortaya çıkan anatomik, fizyolojik ve fonksiyonel değişiklikler
4. Hafta  Geriatriye özel değerlendirme yöntemleri
5. Hafta  Geriatriye özel değerlendirme yöntemleri
6. Hafta  Yaşlanma ile ortaya çıkan ve yaygın olarak görülen patolojik durumlar: bunların fonksiyona etkileri ve tedavi yaklaşımları
7. Hafta  Yaşlanma ile ortaya çıkan ve yaygın olarak görülen patolojik durumlar: bunların fonksiyona etkileri ve tedavi yaklaşımları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Yaşlılarda görülen iletişim, eğitim ve öğrenme problemleri
10. Hafta  Geriatrik rehabilitasyonda fizyoterapinin rolü ve fizyoterapi yaklaşımları
11. Hafta  Geriatrik rehabilitasyonda güncel yaklaşımlar
12. Hafta  Geriatrik sendromlar
13. Hafta  Geriatriklerde psikososyal yaklaşım
14. Hafta  Geriatrik rehabilitasyonda ortezleme
15. Hafta  Yaşlı bakımı
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bennett JL, Shoemaker M. Rehabilitation for the Geriatric Patient. In: Voight ML, Hoogenboom BJ, Prentice WE. Musculoskeletal Interventions. McGraw- Hill Company, NewYork 2007
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
1
13
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
2
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
1
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
85
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X