GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOKU VE ORGAN NAKLİNDE REHABİLİTASYON/FTR 306
Dersin Adı: DOKU VE ORGAN NAKLİNDE REHABİLİTASYON
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~Meral BOŞNAK GÜÇLÜ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bosnakmeral@hotmail.com, meralbosnak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doku ve organ transplantasyonu çeşitlerini bilir
Doku ve organ transplantasyonu uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur
Nakil hastalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmelerini bilir
Nakil hastalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını bilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin içeriği ve tanımlanması, doku ve organ transplantasyonu tarihi
2. Hafta  Doku ve organ transplantasyonu çeşitleri
3. Hafta  Nakil adaylarının seçimi
4. Hafta  Transplantasyona kontraendikasyonlar
5. Hafta  Nakil hastalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmesi
6. Hafta  Nakil hastalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmesi
7. Hafta  Torasik organ transplantasyon (Kalp) ve rehabilitasyonu
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Torasik organ transplantasyon (Akciğer) ve rehabilitasyonu
10. Hafta  Karaciğer transplantasyonu ve rehabilitasyonu
11. Hafta  Böbrek transplantasyonu ve rehabilitasyonu
12. Hafta  Hematolojik maliniteler ve rehabilitasyonu
13. Hafta  Hematolojik maliniteler ve rehabilitasyonu
14. Hafta  Organ transplantasyonunda genel kavramlar (doku ve organ bağışı, rejeksiyon)
15. Hafta  Organ transplantasyonunda genel kavramlar (doku ve organ bağışı, rejeksiyon)
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Pryor JA, Prasad NH. Physiotherapy for Respiratory & Cardiac Problems: Adults and Pediatrics. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2002. 2. Irwin S, Tecklin JS, Cardiopulmonary Physical Therapy: A Guide to Practice. St Louis: Mosby; 2004. 3. Hough A. Physiotherapy in Respiratory Care: An Evidence-Based Approach to Respiratory and Cardiac Management. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2001. 4. Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Stringer MD, Whipp BJ. Principles of Exercise Testing and Interpretation: Including Pathophysiology and Clinical Applications. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2004. 5. ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 6. Science Citation Index, Index Medicus.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
2
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X