GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE UYGULAMA/FTR 205
Dersin Adı: TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE UYGULAMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Selda BAŞAR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  sbasar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  seldabsr@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mesleğe ait temel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilme
Hastayı değerlendirip fizyoterapi gereksinimlerini belirleyebilme
Fizyoterapi alanındaki uygulamalar için gerekli olan araçları seçebilme
Fizyoterapi alanındaki uygulamalar için gerekli bilgi teknolojilerini kullanabilme
Bu ders için gerekli bilgileri sentezleyebilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Gazi Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği kapsamında derslere devam mecburiyeti vardır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Anatomi I ve II, Fizyoloji I ve II
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Hasta Hikayesi ve Değerlendirme
2. Hafta  Postür ve Postür Analizi
3. Hafta  Kas Kısalığının Değerlendirilmesi
4. Hafta  Esneklik Testleri
5. Hafta  Antropometrik Ölçümler
6. Hafta  Antropometrik Ölçümler
7. Hafta  Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi
10. Hafta  Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi
11. Hafta  Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi
12. Hafta  Kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri
13. Hafta  Kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri
14. Hafta  Kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri
15. Hafta  Genel tekrar
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  A.Saadet Otman, Nezire Köse. Tedavi Hareketlerinde Ölçme ve Değerlendirme Prensipleri, Pelikan Kitapevi,.4. Baskı, 2010, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
0
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
2
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X