GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON/FTR 312
Dersin Adı: ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Fizyoterapide sık karşılaşılan hastalıkların multidisipline çalışma bakış açısıyla etyolojisi ve klinik özelliklerini bilme
Yaygın görülen romatolojik hastalıkların temel semptomlarını bilme
Yaygın romatolojik hastalıkların kas iskelet sistemine etkisini bilme
Romatolojik hastalıkların tedavisinde farklı disiplinlerle birlikte çalışabilme
Romatolojik hastalıklara uygun değerlendirme yapma, yorumlama ve uygun tedavi programlarını planlama

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Derse giriş ve içeriğin tartışılması
2. Hafta   Romatolojik Hastalıkların Sınıflandırılması ve genel bilgi
3. Hafta   Sık görülen romatolojik hastalıklar (Romatoid Artrit değerlendirme ve tedavi yöntemleri)
4. Hafta   Sık görülen romatolojik hastalıklar (Ankilozan Spondilit değerlendirme ve tedavi yöntemleri)
5. Hafta  Sık görülen romatolojik hastalıklar (Sistemik Lupus Eritamatozus değerlendirme ve tedavi yöntemleri)
6. Hafta   Sık görülen romatolojik hastalıklar (Myopatilerde değerlendirme ve tedavi yöntemleri)
7. Hafta  Sık görülen romatolojik hastalıklar (İnflamatuar Kristal Artropatiler değerlendirme ve tedavi yöntemleri)
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta   Sık görülen romatolojik hastalıklar (İnflamatuar Olmayan Artritler değerlendirme ve tedavi yöntemleri)
10. Hafta   Sık görülen romatolojik hastalıklar (İnflamatuar Olmayan Artritler değerlendirme ve tedavi yöntemleri)
11. Hafta  Romatolojik Hastalıklarda Ortez Yaklaşımları
12. Hafta  Romatolojik Hastalıklarda Egzersiz ve Fiziksel Aktivite
13. Hafta  Romatolojik Hastalıklarda Kullanılan Elektrofizyolojik Ajanlar
14. Hafta  Romatolojik Hastalıklarda Kullanılan Elektrofizyolojik Ajanlar
15. Hafta  Romatolojik Hastalıklarda ICF Sınıflamaları
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
9
1
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
1
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
13
1
13
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
1
2
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Dr. Deran Oskay)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/deranoskay)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (deranoskay@gazi.edu.tr)