GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PULMONER REHABİLİTASYON/FTR317
Dersin Adı: PULMONER REHABİLİTASYON
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~meral BOŞNAK GÜÇLÜ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  meralbosnak@gazi.edu.tr bosnakmeral@hotmail.com bosnakmeral@hotmail.com, meralbosnak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi tamamlayan öğrenci Obstrüktif akciğer hastalıklarını öğrenir,
Restriktif akciğer problemleri ni öğrenir,
Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemlerini öğrenir,
Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemlerini öğrenir,
Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz testleri ve eğitimini öğrenir,
Solunum problemi olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisine yardımcı cihazları kullanır,
Yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyonu öğrenir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, dersin işleyişi ve içeriği
2. Hafta  Solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisi
3. Hafta  Obstruktif akciğer hastalıkları
4. Hafta  Restriktif akciğer problemleri
5. Hafta  Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri
6. Hafta  Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri
7. Hafta  Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz testleri ve eğitimi
10. Hafta  Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz testleri ve eğitimi
11. Hafta  Pulmoner cerrahide fizyoterapi ve rehabilitasyon
12. Hafta  Yoğun bakımda solunuma yardımcı cihazlar, oksijen tedavisi, aspirasyon
13. Hafta  Yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon
14. Hafta  Solunum problemi olan neonatallerde ve pediatrik hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon
15. Hafta  Solunum problemi olan neonatallerde ve pediatrik hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Pryor JA, Prasad NH. Physiotherapy for Respiratory & Cardiac Problems: Adults and Pediatrics. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2002. 2. Irwin S, Tecklin JS, Cardiopulmonary Physical Therapy: A Guide to Practice. St Louis: Mosby; 2004. 3. Hough A. Physiotherapy in Respiratory Care: An Evidence-Based Approach to Respiratory and Cardiac Management. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2001. 4. DeTurk W, Cahalin L. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy. 1st ed. NewYork: McGraw Hill; 2004. 2. Smith M, Ball V. 5. Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Stringer MD, Whipp BJ. Principles of Exercise Testing and Interpretation: Including Pathophysiology and Clinical Applications. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2004. 6. ACSM's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 7. Science Citation Index, Index Medicus.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Uygulama, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
4
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
25
 Quiz
2
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
1
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
1
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
86
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X