GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORTOPEDİK REHABİLİTASYON/FTR 305
Dersin Adı: ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Seyit ÇITAKER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://websitem.gazi.edu.tr/site/scitaker/contact
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  scitaker@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ortopedik hastalıkları bilme
Ortopedik hastada değerlendirme yapabilme
Ortopedik hastalıklarda uygun fizyoterapi ve rehabilitasyonu uygulayabilme


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders sadece yüz yüze eğitim şeklide verilir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Ön koşulu bulunmamaktadır. Devam zorunluluğu vardır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ortopedik rehabilitasyonda temel prensipler
2. Hafta  Omuz-kol kompleksi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
3. Hafta  Dirsek bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
4. Hafta  El-el bileği bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
5. Hafta  Kalça bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
6. Hafta  Diz bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
7. Hafta  Ayak bileği bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Ayak bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
10. Hafta  Servikal bölge yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
11. Hafta  Torakal bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
12. Hafta  Lumbal ve sakral bölge yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
13. Hafta  Omurga problemlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon
14. Hafta  Çocukluk dönemi ortopedik yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
15. Hafta  Kırık ve instabilite hastalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon.
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Brotzman SB. Clinical orthopaedic rehabilitation. (2003). Mosby. Altun NŞ. Ortopedi ve travmatoloji. (1997). Hekimler Yayın Birliği.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X