GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FONKSİYONEL NÖROANATOMİ/FTR 251
Dersin Adı: FONKSİYONEL NÖROANATOMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. İlke Keser
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://websitem.gazi.edu.tr/site/ilkekeser
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ilkekeser@gazi.edu.tr, ilkekeser@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sinir sistemi yapılarını tanıyabilmesi
Bir fonksiyonun gerçekleştirilmesi için sinir sistemindeki yapıların birbirleri ile ilişkilerini açıklayabilmesi
Sinir sistemi yapılarının fonksiyonlar üzerindeki etkilerini açıklayabilmesi
Sinir sistemine ait klinikte sıkça görülen patolojileri tanıyabilmesi
Etkilenen sinir sistemi kısmına göre klinikte görülebilecek bulguları öngörebilmesi
Sinir sistemi patolojilerinde görülen klinik tablonun nedenlerini yorumlayabilmesi
Klinikte sıkça karşılaşılan patolojilerde sinir sisteminin hangi yapılarının etkilendiğini bilmesi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sinir sistemine giriş
2. Hafta  Beyin ve medulla spinalisin zarları, ventriküler sistem ve BOS dolaşımı
3. Hafta  Beynin fonksiyonel sahaları
4. Hafta  Diensefalon
5. Hafta  limbik sistem
6. Hafta  Beyin sapı
7. Hafta  Serebellum
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Bazal ganglionlar
10. Hafta  Kranial sinirler
11. Hafta  SSS dolaşımı
12. Hafta  Medulla spinalis
13. Hafta  İnen çıkan yollar
14. Hafta  Periferik sinir sistemi
15. Hafta  Otonom sinir sistemi Özel duyular
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner (Editör), METU Press, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş 2012, Ankara, Klinik Nöroanatomi, Çev. Edit. Mehmet Yıldırım, R.S. Snell, lippincott-Williams&Wilkins/Nobel Kitabevi, 6/2017
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
13
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
13
0
0
 Rapor hazırlama
13
0
0
 Sunu hazırlama
13
0
0
 Sunum
13
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X