GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTROTERAPİ I/FTR 211
Dersin Adı: ELEKTROTERAPİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Deran OSKAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://websitem.gazi.edu.tr/site/deranoskay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  deranoskay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Alçak frekanslı akımların biofiziksel ve fizyolojik temellerini bilme
Alçak frekanslı akımları biofiziksel ve fizyolojik temellerine uygun olarak farklı patolojilerede kullanabilme
Fizyoterapi yaklaşımları içinde doğru elektroterapi yöntemlerini seçmek ve uygulayabilme
Elektrodiagnostik yöntemleri iyileşmenin takibinde kullanabilme
Alçak ferkanslı akımların uygulanması sırasında oluşabilecek riskleri bilme
Alçak frekanslı akım alet ve ekipmanlarını doğru şekilde kullanarak oluşabilecek hasarlardan koruyabilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Gazi Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği kapsamında derslere devam mecburiyeti vardır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Fizyolojik temeler
2. Hafta  Akımlar ve parametreleri
3. Hafta  Faradik ve galvanik akım
4. Hafta  İyontoforezis
5. Hafta  Yüksek voltaj kesikli galvanic stimülasyon
6. Hafta  Rus akımları
7. Hafta  Rus akımları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Diadinamik akımlar
10. Hafta  Biyofidbek
11. Hafta  Fonksiyonel elektrik stimülasyonu
12. Hafta  Duyu elektrik stimülasyonu
13. Hafta  Motor elektrik stimülasyonu
14. Hafta  Elektrodiagnoz
15. Hafta  Elektrik stimülasyonunda riskler
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Robertson V, Ward A, Low J, Reed A. Electrotherapy Explained. Butterworth-Heinemann Ltd,2006, Oxford. Kitchen S. Electrotherapy: Evidence Based Pract
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Haftalık teorik ders saati Haftalık uygulamalı ders saati Okuma Faaliyetleri İnternetten tarama, kütüphane çalışması Ara sınav ve ara sınava hazırlık Final sınavı ve final sınavına hazırlık
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
13
2
26
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
13
2
26
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
1
2
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
85
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X