GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE-II/ENG 102
Dersin Adı: İNGİLİZCE-II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler İngilizce’de sahiplik durumlarını kavrayabilirler.
Öğrenciler yetenekleri hakkında konuşabilirler.
Öğrenciler İngilizce sıfat yapılarını kullanabilirler.
Öğrenciler duyguları hakkında konuşabilirler.
Öğrenciler sıfat ve zarf yapıları arasındaki farkı kavrayabilirler.
Öğrenciler zorunluluk kalıbını kullanabilirler.
Öğrenciler gelecekle ilgili planlarını anlatabilirler.
Öğrenciler nesne ve özne konumundaki zamirlerin farkına varabilirler.
Öğrenciler başlarından geçen bir olayı anlatabilirler.
Öğrenciler geçmiş zaman zarflarını kullanabilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ders 1: Oryantasyon, Ders 2: iyelik eki(-s)
2. Hafta  Ders 3: Yapabilme kalıbı (can), Ders 4: ‘de – da’ yapıları (too, either)
3. Hafta  Ders 5: Sıfatlar, Ders 6: Vücudumuzun kısımları
4. Hafta  Ders 7: Hastalıklar, Ders 8: Duygularımız
5. Hafta  Ders 9: Zarflar , Ders 10: Geçmiş zamanda olmak (to be) fiili
6. Hafta  Ders 11: Zorunluluk kalıbı (must), Ders12: Geçmiş zamanda ve geniş zamanda olmak (to be) fiili ayrımı
7. Hafta  Ders 13: Genel tekrar, Ders 14: Genel tekrar
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Ders15: Genel tekrar, Ders 16: Genel tekrar
10. Hafta  Ders 17: Gelecek zaman (be going to) , Ders 18: Nesne konumundaki zamirler
11. Hafta  Ders 19: Kelime çalışması (ofis araçları) , Ders 20: Nesne konumundaki ve özne konumundaki zamir ayrımı
12. Hafta   Ders 21: Düzenli fiillerle geçmiş zaman , Ders 22: Düzensiz fiillerle geçmiş zaman
13. Hafta  Ders 23: Geçmiş zaman zarfları , Ders 24: Zaman kalıpları tekrarı
14. Hafta  Ders 25: Soru kalıpları ( Which, What), Ders 26: Soru kalıpları (Where, How many, When)
15. Hafta  Ders 27: Soru kalıpları ( Whose, Who), Ders 28: Soru kalıpları ( Why, How)
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
62
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili bölüm öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://sbf-ftr.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sbf@gazi.edu.tr)