GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNGİLİZCE-I/ENG 101
Dersin Adı: İNGİLİZCE-I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler kendilerini tanıtabilirler.
Öğrenciler meslekleri sorabilir ve üçüncü kişilerin mesleklerini söyleyebilirler.
Öğrenciler İngilizce yaş ve telefon numarası sorabilirler.
Öğrenciler cins isimlerde tekillik çoğulluk durumlarını tanıyabilir ve ilgili isimler yerine zamir kullanabilirler.
Öğrenciler nesnelerin adetlerini sorabilir ve ilgili sorulara cevap verebilirler.
Öğrenciler zamanı sorabilir ve ilgili sorulara saat, gün, ay ve mevsim belirterek cevap verebilirler.
Öğrenciler zaman edatlarını tanıyarak içinde bulundukları zamanda gerçekleşen olayları anlatabilirler.
Öğrenciler İngilizce iyelik durumlarını tanıyabilirler.
Öğrenciler yer edatlarını tanıyabilirler.
Öğrenciler iki tümceyi doğru bağlaç kullanarak bağlayabilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Ders 1: Oryantasyon, Ders 2: İngilizce kendini tanıtma
2. Hafta  Ders 3: Meslekleri tanıma, Ders 4: Olmak (to be) fiili
3. Hafta  Ders 5: Sayıları tanıma, Ders 6: İngilizce telefon numarası ve yaş sorma
4. Hafta  Ders 7: Cins isimlerde çoğul eki, Ders 8: Özne durumundaki çoğul zamirler
5. Hafta  Ders 9: There is/ there are (var) kalıbı, Ders 10: İngilizce zamanı (saat, gün, ay, mevsim) sorma
6. Hafta  Ders 11: Zaman edatları, Ders 12: Şimdiki zaman
7. Hafta  Ders 13: Genel tekrar, Ders 14: Genel tekrar
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Ders 15: Genel tekrar, Ders 16: Genel tekrar
10. Hafta  Ders 17: Ülkeler ve milliyetler, Ders 18: Have got/ has got kalıbı
11. Hafta  Ders 19: İngilizce kıyafet isimleri, Ders 20: Yer edatları
12. Hafta  Ders 21: İyelik sıfatları ve hava durumu, Ders 22: ‘Ve, fakat, ama’ bağlaçları
13. Hafta  Ders 23: ‘This, That, These, Those’ kalıpları, Ders 24: İsimlerde tanımlık durumu
14. Hafta  Ders 25: Çoğul öznelerle geniş zaman, Ders 26: Tekil öznelerle geniş zaman
15. Hafta  Ders 27: Sıklık zarfları, Ders 28: Geniş zaman ve Şimdiki zaman ayrımı
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
56
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( İlgili bölüm öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://sbf-ftr.gazi.edu.tr/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( sbf@gazi.edu.tr)