GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON/FTR111
Dersin Adı: PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sağlık, psikososyal sağlık ve biyopsikososyal sağlık kavramlarını tanımlar.
Post travmatik stres bozukluğu, depresyon ve başa çıkma yollarını bilir.
Özürlülük ve özür gruplarını tanımlar.
Görme, işitme-konuşma, fiziksel engelliler ile mental retardasyon, akut ve kronik problemlerde psikososyal rehabilitasyonu bilir.
Hasta ve aile ile etkileşimi sağlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  *Sağlık Kavramı ve Tanımlar
2. Hafta  *Psikososyal Sağlık
3. Hafta  *Biyopsikososyal Sağlık
4. Hafta  *Emosyon, Duygusal Beyin, Stres
5. Hafta  *Post Travmatik Stres Bozukluğu
6. Hafta  *Depresyon ve Başa Çıkma Yolları
7. Hafta  *Psikosoyal Rehabilitasyon
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  *Özür Kavramları, Özür Grupları
10. Hafta  *Görme Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon
11. Hafta  *İşitme-Konuşma Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon
12. Hafta  *Fiziksel Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon
13. Hafta  *Mental Retardasyonda Psikososyal Rehabilitasyon
14. Hafta  *Akut/Kronik Problemlerde Psikososyal Rehabilitasyon
15. Hafta  *Hasta, Aile, Fizyoterapist Etkileşimi
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
1
2
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
2
2
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
40
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Dr. Arş.Gör.Çağla Özkul)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( https://websitem.gazi.edu.tr/site/caglaozkul)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (caglaozkul@gazi.edu.tr)