GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I/FTR 421
Dersin Adı: FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Değerlendirerek problemleri saptayabilme
Olgu ile ilgili problemleri listeleyebilme ve gruplayabilme
Problemlerin kısa ve uzun sürede çözümüne yönelik fizyoterapi programını tasarlayabilme becerisini geliştirme
Kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırma ve bilgiye ulaşma becerisini geliştirebilme
Grup çalışması, iş birliği, iş bölümü, ortak bakış açısı, davranış ve tutum geliştirilmesine katkıda bulunabilme
Sunum ve iletişim becerilerini kazandırma ve geliştirebilme
Yaratıcılık ve liderlik özelliklerini geliştirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Dersin Veriliş Biçimi Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  ICD 2001’e göre tanımlama
2. Hafta  Hastalarda Klinik Problem Çözme Yolları
3. Hafta  Hastalarda Klinik Problem Çözme Yollarını öğrenme
4. Hafta  Hastalarda Klinik Probleme Yönelik Tedavi Seçeneklerini Belirleme
5. Hafta  Hastalarda Klinik Probleme Yönelik Tedavi Seçeneklerini Belirleme
6. Hafta  Belirlenen Tedavi Seçeneklerinin, Hastanın Amaçları ile Paralelliğini İnceleme
7. Hafta  Tedaviye Karar Vermede Etkileyen Faktörleri Belirleme
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Klinik Karar Verme ve Sınıflandırma Stratejileri
10. Hafta  Klinik Karar Verme ve Sınıflandırma Stratejileri
11. Hafta  Klinik Karar Vermenin Mantığı
12. Hafta  Klinik Karar Vermenin Mantığı
13. Hafta  Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi
14. Hafta  Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi
15. Hafta  Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
100
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
60
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Nihan KAFA)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/nkaratas)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (nkaratas@gazi.edu.tr)