GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOMEKANİK/FTR227
Dersin Adı: BİYOMEKANİK
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Nihan Kafa
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://websitem.gazi.edu.tr/site/nkaratas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fztnihankafa@gmail.com,nkaratas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kas-iskelet sisteminde doğru hareket paterninin öğrenilmesi
Kas iskelet sistemindeki dokuların normal biomekaniksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması
Kas iskelet sistemindeki dokuların uygulanan strese karşı oluşturduğu cevabın biomekaniksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması
Eklemlerin normal biomekaniksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması
Eklemlerin patolojik biomekaniksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması
Kas-iskelet sistemi problemlerinin çözümünde doğru bakış açısını yakalayabilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders sadece yüz yüze eğitim şeklide verilir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Gazi Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği kapsamında derslere devam mecburiyeti vardır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş ve dersin tanımı
2. Hafta  Biomekanide kullanılan uluslar arası ölçüm sistemleri, kaldıraç sistemleri
3. Hafta  Kemik biyomekanisi
4. Hafta  Artikuler kartilajın biyomekanisi
5. Hafta  Periferik sinir biyomekanisi
6. Hafta  Tendon ve ligament biyomekanisi
7. Hafta  İskelet kası biyomekanisi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Diz eklemi biyomekanisi
10. Hafta  Ayak, ayak bileği biyomekanisi
11. Hafta  Pelvis ve kalça bölgesi biyomekanisi
12. Hafta  Lumbal ve servikal bölge biyomekanisi
13. Hafta  Omuz biyomekanisi
14. Hafta  Dirsek biyomekanisi
15. Hafta  El, el bileği biyomekanisi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Temel Kinezyo-Mekanik; İnsan Kinezyo-mekaniği serisi 1, Akan NE, Temelli Y. İstanbul Tıp Kitabevi, 2017. Kinezyoloji ve Biyomekanik, Şener G, Erbahçeci F. Hipokrat Kitabevi, 2016. İnsan Hareketinde Biyomekanik, LeVeau BF, Çeviri Ed Yakut Y, Pelikan Yayıncılık, 2014.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Haftalık teorik ders saati Okuma Faaliyetleri İnternetten tarama, kütüphane çalışması Ara sınav ve ara sınava hazırlık Final sınavı ve final sınavına hazırlık
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
0
0
 Sunu hazırlama
14
0
0
 Sunum
14
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
54
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X