GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HİDROTERAPİ/FTR 208
Dersin Adı: HİDROTERAPİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. İlke Keser
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://websitem.gazi.edu.tr/site/ilkekeser
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ilkekeser@gazi.edu.tr, ilkekeser@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hidroterapi yöntemlerini tanıyabilir
Hidroterapi uygulamaları ile vücutta oluşan fizyolojik değişiklikleri yorumlayabilir
Hidroterapi yöntemlerinin özelliklerini açıklayabilir
Hidroterapi yöntemlerinin uygulamalarını gösterebilir
Hidroterapi yöntemlerinden hangisi/hangilerinin hangi klinik durumlarda kullanılabileceği belirleyebilir
Hidroterapi yöntemlerinden hangisi/hangilerinin hangi klinik durumlarda uygulanamayacağı durumları tespit edebilir -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders sadece yüz yüze eğitim şeklide verilir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders içeriği hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta  Hidroterapinin tanımı ve fizyolojik etkileri
3. Hafta  Hidroterapi yöntemleri
4. Hafta  Mekanik uyarı ile su uygulamaları, Whirpool
5. Hafta  Mekanik uyarı ile su uygulamaları, Kelebek Banyosu
6. Hafta  Fluidoterapi
7. Hafta  Nemli sıcaklık uygulamaları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Nemli sıcaklık uygulamaları
10. Hafta  Havuz tedavisi, su içi egzersiz yöntemleri
11. Hafta  Havuz tedavisi, su içi egzersiz yöntemleri
12. Hafta  Hidroterapide kullanılan testler
13. Hafta  Talassoterapi, Klimaterapi
14. Hafta  Sağlık turizmi, Peloidoterapi
15. Hafta  Kaplıca tedavisi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Isı, Işık ve Hidroterapi - Hülya Harutoğlu, Başar Öztürk, Yonca Zenginler, Hipokrat Kitabevi, 2016, Fizyoterapide Isı, Işık, Su, Hülya Kayıhan, Nur Dolunay, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, 1992, Su içi Rehabilitasyon, Hülya Yücel, İstanbul Tıp Kitabevi, 2016
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
13
0
0
 Okuma Faaliyetleri
13
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
13
0
0
 Rapor hazırlama
13
0
0
 Sunu hazırlama
13
0
0
 Sunum
13
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
25
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X