GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZYOTERAPİDE FARMAKOLOJİ/FTR 204
Dersin Adı: FİZYOTERAPİDE FARMAKOLOJİ
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Farmakolojinin tanımı ve genel farmakoloji kavramlarını öğrenme
Sistemlere etkili ilaç grupları, etki mekanizmalarını öğrenme
Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları, etkilerini ve etki mekanizmalarını öğrenme
İlaçların sık görülen yan etkilerini ve toksik etkilerini öğrenme.
Yan etkiler ve toksik etkiler görüldüğünde yapılması gerekenleri öğrenme
Çeşitli hastalıklarda kullanılan ilaçlar arası etkileşimleri öğrenme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Farmakolojinin Tanımı, Çalışma Alanı, Bölümleri, İlaçların Elde Edilmesi, Kullanımı, Farmasötik Şekilleri ve Uygulama Yolları
2. Hafta  Temel Farmakokinetik (İlaçların Emilim, Dağılım, Metabolizma ve Atılımları)
3. Hafta  İlaç Konsantrasyon ve Etki, Doz ve Etki Hesaplamaları
4. Hafta  İlaç Etkileşimleri, İlaçların Toksik Etkileri
5. Hafta  Özel Gruplarda (Gebe, Yaşlı ve Çocuklarda) İlaç Kullanımının Özellikleri ve Akılcı İlaç Kullanımı
6. Hafta  Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçlar
7. Hafta  Kardiyovasküler Sistem İlaçları
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Santral Sinir Sistemine Etkili İlaçlar ve Opioid Analjezikler
10. Hafta  Nöromüsküler Kavşağa Etki Eden İlaçlar, Otakoidler ve Vitaminler
11. Hafta  Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar
12. Hafta  Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar ve Solunum Sistemi İlaçları
13. Hafta  Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar ve Doping Amaçlı Suistimal Edilen İlaçlar
14. Hafta  Antibiyotikler
15. Hafta  Antineoplastik İlaçlar
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof.Dr.Oğuz KAYAALP, Hacettepe-Taş Kitapçılık, 2012. Pharmacology for physiotherapy, Udaykumar Padmaja, Jaypee, 2011.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
1
13
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
29
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X