GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAZ STAJI II/FTR419
Dersin Adı: YAZ STAJI II
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Arş. Gör. Çağla OZKUL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://websitem.gazi.edu.tr/site/caglaozkul
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  caglaozkul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1., 2. ve 3. sınıfta öğrendiği teorik ve pratik bilgileri klinikte kullanarak hastaya özgü değerlendirmeleri yapabilme
1., 2. ve 3. sınıfta öğrendiği teorik ve pratik bilgileri klinikte kullanarak hastaya özgü tedaviyi uygulayabilme
Fizyoterapist mesleğine özgü görev ve sorumlulukların bilincinde olma
Hasta ve yakınları ile iletişim kurabilme
Çalışma ortamındaki fizyoterapistler ve diğer sağlık elemanları ile iletişim kurabilme
Klinikteki hastalara özel vaka sunumu yapabilme becerisini edinme
Teorik bilgisini klinik uygulamaya aktarabilme
Yaşam boyu öğrenmeyi özümsemek ve doğru bilgiye ulaşmayı öğrenmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  FTR 319, FTR 301, FTR 309, FTR 305, FTR 307, FTR 313, FTR 317, FTR 304, FTR 310, FTR 308, FTR 314, FTR 316, FTR 312, FTR 352 kodlu derslerini alan öğrenci (devamsızlıktan kalmamak şartı ile) FTR 419'u alır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  FTR 319 Yaz Stajı I, FTR 301 Nörofizyolojik yaklaşımlar I, FTR 309 Sporda Fizyoterapi, FTR 305 Ortopedik Rehabilitasyon, FTR 307 Pediatrik Rehabilitasyon, FTR 313 Protez ve Rehabilitasyon, FTR 317 Pulmoner Rehabilitasyon, FTR 304 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II, FTR 310 Fizyoterapide Özel Konular, FTR 308 Nörolojik Rehabilitasyon, FTR 314 Ortez ve Rehabilitasyon, FTR 316 Kardiak Rehabilitasyon, FTR 312 Romatolojik Rehabilitasyon, FTR 352 İş ve Uğraşı Tedavisi.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması
2. Hafta  Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması
3. Hafta  Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması ve stajyerin değerlendirilmesi
4. Hafta  -
5. Hafta  -
6. Hafta  -
7. Hafta  -
8. Hafta  -
9. Hafta  -
10. Hafta  -
11. Hafta  -
12. Hafta  -
13. Hafta  -
14. Hafta  -
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Prof. Dr. Z. Candan Algun, Ankara, 2013
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
3
36
108
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X