GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YAZ STAJI-I/FTR319
Dersin Adı: YAZ STAJI-I
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Arş. Gör. Çağla ÖZKUL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://websitem.gazi.edu.tr/site/caglaozkul
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  caglaozkul@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 ve 2. sınıfta öğrendiği teorik ve pratik bilgileri klinikte kullanarak hastaya özgü değerlendirmeleri yapabilme
1 ve 2. sınıfta öğrendiği teorik ve pratik bilgileri klinikte kullanarak hastaya özgü tedaviyi uygulayabilme
Fizyoterapist mesleğine özgü görev ve sorumlulukların bilincinde olma
Hasta ve yakınları ile iletişim kurabilme
Çalışma ortamındaki fizyoterapistler ve diğer sağlık elemanları ile iletişim kurabilme
Klinikteki hastalara özel vaka sunumu yapabilme becerisini edinme
Teorik bilgisini klinik uygulamaya aktarabilme
Yaşam boyu öğrenmeyi özümsemek ve doğru bilgiye ulaşmayı öğrenmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde verilmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  FTR 112, FTR 208, FTR 203, FTR 211, FTR 212, FTR 215, FTR 216, FTR 210 derslerini alan öğrenci (devamsızlıktan kalmamak şartı ile) FTR 319 Yaz Stajı I dersini alır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Isı Işık, Hidroterapi, Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme, Elektroterapi 1-2, Masaj Teknikleri, Mobilizasyon ve Manipulatif Tedavi Yöntemleri, Temel Egzersiz Prensipleri.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması
2. Hafta  Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması
3. Hafta  Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması ve stajyerin değerlendirilmesi
4. Hafta  -
5. Hafta  -
6. Hafta  -
7. Hafta  -
8. Hafta  -
9. Hafta  -
10. Hafta  -
11. Hafta  -
12. Hafta  -
13. Hafta  -
14. Hafta  -
15. Hafta  -
16. Hafta  -
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Prof. Dr. Z. Candan Algun ISBN: 9789754209990, Ankara, 2013
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
   Staj
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
3
36
108
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.X
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.X
3
Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.X
4
Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.X
5
Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.X
6
Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.X
7
Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.X
8
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.X
9
Kendi alanının yanısıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.X
10
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sosyal ilişkileri yönlendirir, farklı normları eleştirel bakış açısıyla inceleyebilir.X
11
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilerlemeleri değerlendirerek içinde bulunduğu toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.X
12
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az 1 yabancı dil kullanarak takip eder ve bu gelişmeleri kendi toplumuna uyumlandırarak kullanır.X
13
Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.X
14
Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.X