GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DENEYSEL SANAT 2/RES 218
Dersin Adı: DENEYSEL SANAT 2
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör. Dr. HARİKA ESRA OSKAY MALİCKİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/esraoskay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ezraozkay@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Deneysel sanatın çok yönlülüğünü farklı disiplinlerde görebilme.
Bireysel çalışma sürecinde süreç/ürün ilişkisini sorgulayabilme.
Üretim biçimlerine yeni seçenekler geliştirebilme.
Günümüz sanatının düşünme stratejilerini değerlendirme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: Dersin tanıtımı: Farklı deneyim ve bilme biçimleri arayışında olan bir pratiğe doğru
2. Hafta   Proje 1: Verilen proje kavramı üzerine tartışma
3. Hafta  ilk taslakların tartışılması
4. Hafta  Benzer fikirlerle çalışan sanatçıların çalışmalarının incelenmesi
5. Hafta  1. Projenin ilk değerlendirilmesi, projeye dair öneri yazılarının teslimi
6. Hafta  Proje 2: Yeniden üretim Seçilen sanatçı çalışmasının analizi ve günümüz sorunları içinden yeniden üretilmesi için çalışmalara başlanması
7. Hafta  Proje 2: için seçilen sanatçı çalışmasının analizi ve ilk fikirlerin tartışılması
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  1. Projenin değerlendirilmesi, projeye dair metinlerin teslimi
10. Hafta  2. Projenin sunumu ve değerlendirilmesi
11. Hafta  Proje 3: Öğrencilerin kavram aşamasından malzeme seçimine kendilerinin inisiyatif sahibi olduğu bir çalışmaya başlanması
12. Hafta  ilk taslakların tartışılması
13. Hafta  Benzer fikirlerle çalışan sanatçıların çalışmalarının incelenmesi
14. Hafta  Projenin ilk değerlendirilmesi, projeye dair öneri yazılarının teslimi
15. Hafta  Projenin sunumu ve değerlendirilmesi
16. Hafta  Sergileme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  John Berger- Bento'nun Günlüğü Tuzlu Su. 14. İstanbul Bienali Kitapçığı Hodder, I. & Hutson, S. Geçmişi Okumak. Arkeolojiyi Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar, Muammer Bozkurt, Video Sanatı (Enstalasyon, Film, Performans),
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
30
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
97
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X