GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SANAT FELSEFESİ 2/SBA 408
Dersin Adı: SANAT FELSEFESİ 2
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Fulya Bayraktar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fulya
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  dr.fulyabayraktar@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kültür-sanat-felsefe ilişkisi hakkında bilgi sahibi olabilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Estetiğe toplu bir bakış
2. Hafta  Estetik kuramlarının özeti
3. Hafta  Bergson
4. Hafta  Santayana
5. Hafta  Adorno
6. Hafta   Ingarden
7. Hafta  Lukacs
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Heidegger
10. Hafta   Sartre
11. Hafta  Gadamer
12. Hafta   Goodman
13. Hafta  Genel değerlendirme
14. Hafta  Genel değerlendirme
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Hz. M. Yılmaz, Ütopya Yay. 2009, Afşar Timuçin, Estetik, (Bulut Yayınları, İstanbul, 1987), , Afşar Timuçin, Felsefeden Estetiğe, hayal yayınları, Philosophies of Art and Beauty: Selected Readings in Aesthetics From Plato to Heidegger (The Modern Library, New York, 1964), Aristoteles, Poetika, (Çev. İsmail Tunalı) (Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995), Moissej Kagan, Estetik ve Sanat Notları, çev. A. Çalışlar, karakalem yay, 2009
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
   -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
88
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X