GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RESİM ATÖLYESİ I(SEÇMELİ)/RES-211
Dersin Adı: RESİM ATÖLYESİ I(SEÇMELİ)
Dersin Kredisi: 9 Ders AKTS : 14
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Tansel Türkdoğan, Prof. Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Alaybey Karoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  tanselturkdogan.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  tanselturkdogan@gmail.com, alaybey@gazi.edu.tr, mehmetyılmazmehmetqgmail.com,
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç.1- Verilen konulara sezgisel ve yaratıcı bir boyut kazandırabilme
Ö.Ç.2- Ele alınan konuyu düşünce-biçim-boya-renk açısından kavratabilme
Ö.Ç.3- Gözlem-deney ve bilgiyi görselleştirme
Ö.Ç.4- İçerik – biçim ilişkilerini kavrayabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze uygulamalı eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Modelden desen çalışmaları
2. Hafta  Devam
3. Hafta  Kompozisyon araştırmaları
4. Hafta  Devam
5. Hafta   Kolaj, lavi teknikleri ile kompozisyon araştırmaları
6. Hafta  Devam
7. Hafta  Devam
8. Hafta  Yağlıboya vb. tekniklerle yüzey çalışmaları
9. Hafta  Devam
10. Hafta  Devam
11. Hafta  Değerlendirme
12. Hafta  Konulu ve serbest teknikle proje çalışması
13. Hafta  Devam
14. Hafta  Konulu ve serbest teknikle proje çalışması
15. Hafta  Devam
16. Hafta  Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Röprodüksiyonlar Edward Lucie Smith, Art Today, Phaidon The Twenty Century Art Book, Phaidon The Book Of Art, 10 cilt, Gro
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
0
 Projeler
0
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
6
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
6
84
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
9
126
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
342
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
13.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
14
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X