GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENGELLİ BİREYLER İÇİN GÖRSEL SANATLAR II/SBA-418
Dersin Adı: ENGELLİ BİREYLER İÇİN GÖRSEL SANATLAR II
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Bülent SALDERAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bsalderay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bsalderay@gazi.edu.tr, bsalderay@gmail.com, bsalderay@yahoo.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç 1 Engelli Bireyler için Görsel Sanatların ne olduğunu, normal gelişim gösteren bireyler için uygulanan görsel sanatlar eğitimi ile benzer ve ayrıl
Ö.Ç 2 Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar alanında kullanılan teknik ve yöntemleri tanıyabilme, uygulama sürecini tanıyabilme ve belgelendirebilme.
Ö.Ç 3 Engelli Bireyler için Görsel Sanatlarda teoride ve uygulamada geçerli kriterleri bilmeli ve uygulayabilme.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  “Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar I” dersini almış olmak
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Beceri ile Görsel sanatlar arasındaki bağ.
2. Hafta  Beceri, Yetenek ve Engelli Birey
3. Hafta  Davranış ile Görsel sanatlar arasındaki bağ.
4. Hafta  Davranış, tutum ve görsel sanatlar
5. Hafta  Görsel sanatlar ile özel eğitim alanlarının birbiri ile ilişkisi
6. Hafta  Görsel sanatlar – Psikoloji ilişkisi
7. Hafta  Görsel sanatlar – Fizik tedavi ilişkisi
8. Hafta  Görsel sanatlar – sosyal hizmet ilişkisi
9. Hafta  Engelli bireylere yönelik multi-disiplinel temelli görsel sanatlar eğitimi
10. Hafta  Engelli bireyin değerlendirilmesi
11. Hafta  Engelli bireylerde kullanılan yardım şekilleri.
12. Hafta  Engelli bireylerde kullanılabilecek pekiştireç yöntemleri.
13. Hafta  Bireyselleştirilmiş görsel sanatlar eğitimi.
14. Hafta  Bireyselleştirilmiş görsel sanatlar eğitiminin hazırlanması ve uygulanması.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  SALDERAY, Bülent. (2008). Türkiye’deki Zihin Engelliler İş Okullarında Görsel Sanatlar Dersinin Öğrencilerin Beceri, Davranış ve Meslek Edinimin
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
1
2
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
92
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X