GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RESİM RESTORASYONU 2/RES 318
Dersin Adı: RESİM RESTORASYONU 2
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Yaşar Selçuk Şener
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://gsf.gazi.edu.tr/site/ssener
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ssener@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Resim korumada uluslar arası kabul gören temel ilke ve yaklasımları sıralar
resim koruma uygulamasını kabul gören çalısma asamalarına göre yürütür.
Koruma ve onarım uygulamalarını, bireysel veya gerektiğinde grup içerisinde paylasımla yürütür.
Resimde, seçilen/uygulanan koruma yöntemi ve/veya uygulamasının uygunluğunu avantaj ve dezavantajlarına göre değerlendirir.
Resimlerin etkin/önleyici koruması için seçilen yöntem ve uygulamada gerekli malzeme hazırlığını organize eder.
Resimlerin korunması ve onarımında seçilen yöntemin uygulamasını yapar.
Resimlerin korunması ve onarılması uygulamalarında kullanılan baslıca aletleri ve malzemeleri uygun biçimde ve basarı ile kullanır.
Resim koruma uygulaması sonrasında belgeleme amaçlı “çalısma raporu” hazırlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Koruma uygulamlarında uluslararası geçerli ilke ve yaklaşımlar
2. Hafta  Ön tespit ve belgeleme çalışması uygulaması
3. Hafta  Koruma ve onarım uygulamalarında planlama ve hazırlık çalışmaları
4. Hafta  Taşıyıcı malzeme de karşılaşılan sorunlar ve koruma ve onarım yöntemleri
5. Hafta  Yeni taşıyıcının oluşturulması
6. Hafta  Yüzey temizliği: yöntemler ve malzemeler
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Temizlik uygulamaları
9. Hafta  Temizlik uygulamaları
10. Hafta  Boya ve bağlayıcıların sağlamlaştırılması: yöntem ve teknikler
11. Hafta  Sağlamlaştırma uygulamaları
12. Hafta  Rötuş yöntemleri ve tamamlama teknikleri
13. Hafta  Rötuş uygulamaları
14. Hafta  Rötuş uygulamaları
15. Hafta  Tablo resminde önleyici koruma yöntemleri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   -Mauro Matteini-Arcangelo Moles, La chimica nel restauro, firenze, 1989. -Allen, K.W., Adhesion and adhesive-Some Fundamentals, Preprints of the int.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
64
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.