GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
VİDEO KURGU 2/RES 316
Dersin Adı: VİDEO KURGU 2
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Kurtuluş Özgen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/kozgen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kozgen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Televizyon ve Sinemanın kurucu unsuru olan görsel öykü anlatımının ana unsuru, "kurgu" sürecinin, kuramsal ve uygulamalı olarak anlaşılabilmes
Dijital kurgu sistemlerini öğrenebilme
Öğrencilere gerek analog, gerek sayısal sistemler üzerine kurulu ses ve görüntü işlemenin ve kurgulamanın öğretilebilmesi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Plan / Çekim Ölçekleri, Anlam Karşılıkları ve Kullanım Alanları Kamera Açıları, Anlam Karşılıkları ve Kullanım Alanları
2. Hafta  Sovyet Montaj Ekolü - Temel Kurgu (Kesme ) Prensipleri 1 Plan Ölçeğine Göre Kurgu 2 Konun-Objenin Bakış Yönüne Göre Kurgu
3. Hafta  Sovyet Montaj Ekolü - Temel Kurgu (Kesme ) Prensipleri 3 Kadrajdaki Konun-Objenin Hareket Yönüne Göre Kurgu 4 Kadrajdaki Konun-Objenin Hareket Ev
4. Hafta  Sovyet Montaj Ekolü - Temel Kurgu (Kesme ) Prensipleri 5 Hareketli Objenin Temposuna Göre Kurgu 6 Kadrajın Kompozisyonuna Göre Kurgu
5. Hafta  Sovyet Montaj Ekolü - Temel Kurgu (Kesme ) Prensipleri 7 Aydınlatmaya Göre Kurgu 8 Renge Göre Kurgu
6. Hafta  Sovyet Montaj Ekolü - Temel Kurgu (Kesme ) Prensipleri 9 Çekim Ekseninin Yer Değiştirmesine Göre Kurgu
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  *Temel Kesme Biçimleri Açı-Karşı Açı, POV (Bakış Açısı), Tepki, Ayrıntı Çekim ve Bağlayıcı Çekim *Ses Kesmesi
9. Hafta  *Uyum Kesmeleri Alıcı Yönü Uyumu, Göz Hizası Uyumu, Açı Uyumu, Çerçeve-Kadraj Uyumu, Biçim Uyumu, Işıklandırma ve Renk Uyumu, Aksiyon Uyumu (Hareket
10. Hafta  *Hileli Kesmeler Uyumsuzluk, Sıçrama Kesmesi -Jump Cut, Aks Sıçraması-180˚ Kuralı, Kötü Kesme *Temel Efektleri Kullanan Kesmeler Çözülme, Aç
11. Hafta  *Düzen Ritim ve Zaman Odaklı Kesme Sıkıştırılmış Zaman, Kusursuz Kesme, Genişleyen Zaman, Durma Zamanı, Öznel Zaman Hızlı Kesme, Eşikaltı Görüntü,
12. Hafta  *Zaman Efekti Kullanan Kesmeler Donuk Kare, Yavaşlatılmış Kare - Slow Motion, Hızlandırma, Ters Devinim
13. Hafta  *NLE Kurgu ve Edius Kurgu Programı -Bileşenler: Kütüphane, Zaman Çizelgesi, Monitörler, Göstergeler
14. Hafta  *Edius Kurgu Programı Görüntü ve Ses Kaydetme, Görüntü ve Ses Alma, Görüntü Kurgusu: Kesme , Efekt Ses Kurgusu, Müzik Döşeme. *Edius Kurgu Progr
15. Hafta  Final Değerlendirme
16. Hafta  Final Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  * Sinema ve TVde Görüntü Kurgusu çev: Semir Aslanyürek / Aleksey G. Sokolov * Sinemada diyalektik kurgu, İstanbul: Beykent Üniversitesi, 2008 / Asiltürk, Cengis T. *Sinemanın Beş Temel Ögesi,çev.Hakan Gürses, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları, 2002 / Joseph V. Mascelli, Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, çev. Ertan Yılmaz. İstanbul: Oğlak Yayınları, 2001./ James Monaco,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
2
28
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X