GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
RESİM RESTORASYONU 1/RES 317
Dersin Adı: RESİM RESTORASYONU 1
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Y.Selçuk Şener
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  https://gsf.gazi.edu.tr/site/ssener
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ssener@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Resim yapımında kullanılan teknik terimleri tanımlar.
resim yapımında kullanılan malzeme ve yöntemleri sıralar.
Resimlerde yaygın olarak görülen bozulmaları ve nedenlerini sıralar.
Bilinen bozulma türleri ile bir resim üzerinde görülen bozulmaları eslestirir.
Seçilen bir resim üzerinde malzeme, teknik ve bozulmalara iliskin tanı, tanımlama ve belgeleme örneklemesi yapar
Resimlerde görülen bozulmalar hakkında neden sonuç iliskisi kurabilir.
Resimlerde koruma uygulaması öncesi gerekli "Mevcut Korunma Durumu Raporu" hazırlar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Korumada uluslararası geçerli ilke ve yaklaşımlar
2. Hafta  Resim malzemeleri ve teknikleri
3. Hafta  Pigmentler ve renklendiriciler
4. Hafta  Bağlayıcılar
5. Hafta  Çözücüler
6. Hafta  Vernikler, yapıştırıcılar, sağlamlaştırma malzemeleri
7. Hafta  Resim- taşıyıcı ve çerçeve ilişkileri
8. Hafta  Vize Sınavıı
9. Hafta  Resimde karşılaşılan bozulma türleri ve nedenleri
10. Hafta  Taşıyıcı bozulmaları
11. Hafta  Boya tabakalarında ve koruyucu malzemedeki bozulmalar
12. Hafta  Bozulma türleri, belgeleme teknikleri ve yöntemleri
13. Hafta  Bozulmaların belgelenmesi- uygulama
14. Hafta  Bozulmaların belgelenmesi- uygulama
15. Hafta  Ön tespit, belgeleme ve inceleme raporunun hazırlanması -uygulama
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Mauro Matteini-Arcangelo Moles, La chimica nel restauro, firenze, 1989.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
64
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.