GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEMEL SANAT EĞİTİMİ/TSER 101
Dersin Adı: TEMEL SANAT EĞİTİMİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Deniz Onur Erman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/deniz.erman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  denizonur2005@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım ve çizgisel anlatım yeteneğine sahip olabilme.
Dersi görsel kaynaklar ve düşüncelerle destekleme.
Görme ve algılama düzeyine, gelişime açık bir biçimde zemin oluşturma.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Uygulamalı atölye dersi
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel tasarıma giriş
2. Hafta  Örnek çalışmaların incelenmesi
3. Hafta  Nesne etüdleri
4. Hafta  Nesne etüdleri devam
5. Hafta  Seçilmiş nesnelerden çizgi çalışması
6. Hafta  Seçilmiş nesnelerden leke çalışması
7. Hafta  Nokta çalışması
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Çizgi, leke ve tonlandırma kullanılarak kompozisyon denemeleri
10. Hafta  Devam ve değerlendirme
11. Hafta  Doğa biçimlerinden sanat biçimlerine siyah-beyaz dönüştürme (gerçekçi çözümleme)
12. Hafta  Doğa biçimlerinden sanat biçimlerine siyah-beyaz dönüştürme (soyutlama)
13. Hafta  Doğa biçimlerinden sanat biçimlerine siyah-beyaz dönüştürme (başkalaşım)
14. Hafta  Doğa biçimlerinden sanat biçimlerine siyah-beyaz dönüştürme (biçim bozma)
15. Hafta  Devam
16. Hafta  Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Faruk Atalayer, Temel Sanat Ögeleri, L. Gürer,Temel Tasarım İTÜ matbaası, 1990. Temel sanat kitap ve katologları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
4
56
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
5
70
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X