GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK MİTOLOJİSİ 1/SBA 307
Dersin Adı: TÜRK MİTOLOJİSİ 1
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mustafa SEVER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/severm
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  severm@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mitoloji dersi eğitiminden sonra dünyaya farklı bakabilme
Eski inanç kültürünün anlaşılabilmesi
Eski inancının tarihi geçmişini anlayabilme
Bozkurt Eski inançlarımızın köklü bir kültür olduğunu anlayabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İslamiyetten önce ve sonrası Türk inanç kültürleri hakkında ön bilgiler verilir.
2. Hafta  Türk gelenekleri ve tarihi destanlarında Mitoloji bilgileri, kaynak destanlar,islamiyet döneminde mitoloji bilgilerinin bazi izleri. Örnek: Oğuz Desta
3. Hafta  Türk mitolojisinde Hızır anlayışı ve islamiyet çağında Hızır gelenekleri hakkında bilgiler.
4. Hafta  Türk mitolojisinde Gök ve Türkler, Türklerin Gök inançları hakkında bilgiler.
5. Hafta  Türk mitoloji bilgilerinde hayvanlar, Türk tarihinde Bozkurt inancı ve diğer kutsal hayvanlar hakkında bilgiler.
6. Hafta  Vize Sınavı
7. Hafta  Türk mitoloji bilgelerinde mimari anlayışlar hakkında bilgiler verilir.
8. Hafta  Türk mitoloji bilgesinde Güneş. Güneşin Türk inanç kültüründe yeri ve buna benzer anlayışlar hakkında bilgiler verilir.
9. Hafta  Türk mitolojisinde Ay. Ayın Türk inanç kültüründe yeri ve buna benzer anlayışlar hakkında bilgiler verilir.
10. Hafta  Türk mitolojisinde Yıldızlar. Saman yolu ve diğer yıldız toplulukları hakkında çeşitli bilgiler verilir.
11. Hafta  Türk Mitolojisinde Ağaç Kültürü, Anadoluda islamiyeten sonraki çağlarda ağaç kültürünün izleri.
12. Hafta  Türk mitoloji bilgisinde Ateş kültürü ve islamiyet çağında ateş inançlarinin izleri.
13. Hafta  Türk mitoloji bilgisinde Tabiat olayları ve Türkler.
14. Hafta  Türk mitolojisinde Dünya anlayışı ve buna benzer bilgeler verilir.
15. Hafta  Ders programları sonu değerlendirmesi.
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Türk Mitolojisi, Bahaeddin Ögel
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Staj yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X