GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ/SBAR 202
Dersin Adı: MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Bekir Eskici
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/bekireskici
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bekireskici@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sanatın oluşumu ve gelişiminde inançların rolünü saptayabilme bilgisine sahip olmak.
Tevrat, İncil ve mitolojik öykülerden seçilmiş konuların işlendiği eserleri olgusal bakımdan kavrayabilme yetisi geliştirmek.
Sanat eleştirisine yönelik olarak sistemli bir alt yapı oluşturmak.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sanat eseri analizinde anlam çözümlemesinin önemi; sanat eserlerinde biçim, içerik ve anlam ilişkisi değerlendirilir.
2. Hafta  E.Panofsky’ye göre, sanat eserlerinde anlam çözümlemesinin aşamaları örneklerle tartışılır.
3. Hafta  Tevrat ve İncil hakkında genel olarak bilgilendirme yapılarak, Musevi ve Hristiyan inançlarının tarihsel kaynakları hakkında bilgi verilir.
4. Hafta   Tevrat’a göre yaradılış, tufan ve Tevrat peygamberleri resim sanatından örneklerle açıklanır.
5. Hafta  Musa, Kızıldeniz’i geçiş ve on emir ile ilgili tasvirler incelenir.
6. Hafta  Samson ve Delila, Davud peygamber ve Vaftizci Yahya ile ilgili tasvirler değerlendirilir.
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Meryem ve İsa’nın hayatı ile ilgili tasvirler değerlendirilir.
9. Hafta  Passion, diriliş, mahşer ve Meryem’in ölümünü konu alan tasvirler değerlendirilir.
10. Hafta  Yunan mitolojisinin kaynakları değerlendirilerek, Homeros ve Hesiodos’a göre evren, tanrılar ve insanın yaradılışına ilişkin konular, tasvirleri
11. Hafta  Yunan-Roma tanrı ve tanrıçalarının özellikleri örnekler üzerinde değerlendirilir.
12. Hafta  Yunan-Roma tanrı ve tanrıçalarının özellikleri örnekler üzerinde değerlendirilir.
13. Hafta  Homeros’un İlyada adlı eserinden seçilmiş konuların işlendiği eserler yorumlanır.
14. Hafta  Yunan ve Roma mitolojisinin önemli kahramanlarını konu alan tasvirler değerlendirilir.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Ş.Can,Klasik Yunan Mitolojisi,İstanbul.1970. M.Köhlmeier, Tanrıların Masalları Mitolojinin Öyküsü, (Çev:Atilla Dirim), İstanbul.2001. C.Estin- H.Laporte, Yunan ve Roma Mitolojisi, İstanbul.2002. P.Grimal,Yunan Mitolojisi, Ankara.2008. B.Cömert, Mitoloji ve İkonografi, İstanbul.2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X