GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİJİTAL SANAT UYG. I/RES 205
Dersin Adı: DİJİTAL SANAT UYG. I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Melda Öncü Yıldız
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/m.oncu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  m.oncu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö.Ç 1 Dijital Sanatın tarihsel süreçteki gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.
Ö.Ç.2 Dijital Sanatın tanım, türleri ve güncel sanata katkıları hakkında bilgi sahibi olma.
Ö.Ç.3 Dijital sanatın ve tekniklerinin Güncel Sanat ve Sinema üzerindeki etkilerini kavrama.
Ö.Ç.4 Sanat çalışmalarında dijital teknikleri etkin bir şekilde kullanabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler: Res 206 - Dijital Sanat Uygulamaları II
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dijital Sanat Nedir, Tanım ve Türler
2. Hafta  Dijital Sanatın Tarihi
3. Hafta  Algoritma Sanatı
4. Hafta  1960 ve 1970'lerdeki gelişmeler
5. Hafta  1980'lerdeki gelişmeler ve Fotokopi Sanatı
6. Hafta  Dijital Fotoğraf ve Fotomanipulasyon
7. Hafta  Dijital Tekniklerin Sinema dünyasına etkileri
8. Hafta  Güncel Sanatta Dijital Tekniklerin Kullanımı
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Dijital Sanat Uygulamaları, Proje I
11. Hafta  Dijital Sanat Uygulamaları, Proje I
12. Hafta  Dijital Sanat Uygulamaları, Proje II
13. Hafta  Dijital Sanat Uygulamaları, Proje II
14. Hafta  Dijital Sanat Uygulamaları, Proje III
15. Hafta  Dijital Sanat Uygulamaları, Proje III
16. Hafta  Yıl Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
1
7
 Materyal tasarlama, uygulama
7
2
14
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
77
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.X
2
Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.X
3
Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.X
4
Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.X
5
Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.X
6
Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.X
7
Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.X
8
Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.X
9
Öğrenci kendini gerçekleştirebilme,çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.X
10
Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren,bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.X
11
Sanatsal yaratıcılıkta,hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.X